Tiskové zprávy

Deloitte: Den daňové svobody letos připadne na 20. června 2016

Praha, 23. února 2016 – Daňoví poplatníci v ČR letos přestanou pracovat pouze na odvod daní pro stát o dva dny později, než tomu bylo před rokem. Tzv. den daňové svobody v letošním roce připadne podle společnosti Deloitte na 20. června 2016. Přibližně stejnou dobu jako daňoví poplatníci v ČR budou letos odvádět daně pro stát také daňoví poplatníci ve Slovinsku, Německu či Řecku. Nejméně dnů na odvod daní pro stát připadne na poplatníky v Litvě a Bulharsku. Nejvíce dnů na odvod daní pracují naopak poplatníci v Dánsku a Lucembursku.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„V letošním roce došlo k několika úpravám daňového systému. V reakci na vývoj kurzu koruny došlo ke zvýšení sazeb spotřební daně u tabákových výrobků. Zvýšily se částky daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. V souvislosti se zvýšením minimální mzdy dojde ke zvýšení dolní hranice příjmu pro vznik nároku na daňový bonus. Vzhledem ke zvýšení minimální mzdy došlo také k automatické valorizaci úhrnné částky osvobozených důchodů nebo penzí,“ uvedl David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte a dodal: „Zvýšil se také limit slevy na dani za umístění dítěte v mateřské školce či obdobném zařízení. Z pohledu celkového inkasa daní by ovšem nejvýznamnější změnou letošního roku mělo být zavedení kontrolního hlášení. Právě toto opatření by mělo posunout den daňové svobody na pozdější termín.“

„Český daňový systém je z hlediska své struktury podobný ostatním daňovým systémům v EU. Podle našich průzkumů mezi obchodními korporacemi je v ČR stále poměrně pesimisticky vnímána daňová jistota, tedy schopnost stanovit, jak vysoké daně a v jakém členění bude poplatník v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu ze své podnikatelské činnosti povinen platit. Daňové zákony se poměrně často mění, výklady jsou v řadě případů nejednoznačné. Za pozitivní by daňoví poplatníci nejvíce považovali zjednodušení daňového systému a větší jistotu ohledně budoucnosti daňového systému,“ doplnila Radka Mašková, ředitelka v daňovém oddělení společnosti Deloitte.

Den daňové svobody představuje jednoduchou, laicky srozumitelnou reprezentaci daňové zátěže v ekonomice. Používaná metoda výpočtu dne daňové svobody rozděluje rok na dvě části v poměru odpovídajícím podílu celkových daňových příjmů a čistého národního důchodu.

Celá tisková zpráva
Považujete tyto informace za užitečné?