Tiskové zprávy

Investice do technologií jsou pro IT ředitele prioritou, chybí jim ale peníze na inovace

Praha, 12. listopadu 2014 – Hlavní prioritou pro ředitele zodpovědných za informační a komunikační technologie (CIO) je v následujících 12-18 měsících rychlá reakce na aktuální potřeby v byznysu (71 %) a naplňování digitální strategie (47 %). Investice do technologií jsou strategickou prioritou, avšak rozpočty na inovace, které mají IT ředitelé k dispozici, jsou stále velmi nízké. Z nových technologií a trendů kladou IT ředitelé větší důraz než v minulosti na zavádění mobilních aplikací, privátního a veřejného cloudu, možnosti využití analytických nástrojů, Big Data a BYOD. Takové jsou hlavní závěry nové studie Deloitte, které se zúčastnilo více než 900 IT ředitelů ze 49 zemí světa, včetně ČR a Slovenska.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

Z nového průzkumu je patrné, že CIO v České republice vnímají svoji klíčovou roli v oblasti podpory nových obchodních příležitostí a chtějí se zaměřit na růst prostřednictvím zavádění inovací. I když více než polovina IT ředitelů (52 %) považuje inovace za významnou prioritu, jsou jim za tímto účelem přidělovány pouze malé finanční prostředky. Téměř polovina IT ředitelů věnuje na inovace méně než 10 % svého rozpočtu,“ uvedl k výsledkům nové studie Zdeněk Křížek, partner v oddělení ICT poradenství a řízení rizik ve společnosti Deloitte.

„Česká republika a Slovensko se v oblasti zavádění mobilních aplikací přibližuje světovému trendu. Již více než třetina společností implementovala nebo právě implementuje nějaké mobilní řešení (ve světě je to necelá polovina), čímž se mobilní aplikace staly nejvíce aplikovaným a adoptovaným trendem v České republice a na Slovensku,“ doplnil Petr Viktora, partner v oddělení ICT poradenství společnosti Deloitte.

Na rozdíl od minulých let české a slovenské firmy plánují využití trendů sociálních médií a digitálních kanálů – polovina společností však doposud nenašla potenciál jejich využití, případně není tento trend pro ně relevantní.

IT rozpočet

I přes doznívající hospodářskou krizi bylo u třetiny společností v ČR a na Slovensku zaznamenáno meziroční navýšení IT rozpočtu, téměř u čtvrtiny došlo k jeho poklesu. Tento stav kopíruje vývoj rozpočtů ve světě, kde došlo k jejich růstu u 37 % organizací.

V oblasti veřejné správy se snižoval IT rozpočet oproti předchozímu roku nejvíce. V ČR na Slovensku se snížil u 71 % státních organizací, ve střední Evropě u 58 % a v regionu západní Evropy u 44 %.

Nejvíce se daří v sektoru finančních služeb (bankovnictví a pojišťovnictví), kde se rozpočet snížil pouze u 10 % společností v ČR a na Slovensku, oproti tomu se necelé třetině rozpočet zvýšil. Tento trend kopíruje vývoj v západní Evropě, kde růst IT rozpočtu zaznamenalo 40 % firem v tomto odvětví. 

„U většiny společností v ČR a na Slovensku došlo ke stabilizaci IT rozpočtů. Nicméně ve veřejné správě nejsou ještě nejhorší časy zcela zažehnány,“ dodal Zdeněk Křížek.

Podíl IT zaměstnanců ve firmách

Průzkum se rovněž zaměřil na to, jaký je podíl zaměstnanců v IT. Ve střední Evropě je podíl pracovníků v IT na 100 firemních zaměstnanců menší než v západní Evropě. Největší rozdíly panují ve spotřebitelském a finančním odvětví a v energetice. Podle průzkumu připadá ve střední Evropě průměrně 5 pracovníků na každých 100 podnikových zaměstnanců oproti sedmi v západní Evropě. Největší rozdíly jsou v energetice (3 oproti 6), spotřebitelském sektoru (2 oproti 5) a finančním sektoru (8 oproti 11).

Využití analytických nástrojů a Big Data

Více než dvě třetiny (68 %) IT ředitelů využívá datovou analytiku jako podklad k tvorbě podnikatelské strategie a téměř polovina z nich si myslí, že jim datová analytika může přinést konkurenční výhodou. Více než čtvrtina IT ředitelů však datovou analytiku ještě nevyužívá nebo ji využívá bez návaznosti na firemní strategii a konkrétní potřeby ostatních podnikových funkcí.

Do oblasti datové analytiky a aplikací principů Big Data jsou v blízké době plánovány významné investice u 61 % společností v ČR a na Slovensku. Pětina společností již dokonce vhodné řešení využívá, či jej aktuálně implementuje (v západní Evropě je to už třetina společností).

„Až 85 % CIO po celém světě se shoduje, že Big Data mohou společnosti umožnit větší informovanost a výrazně racionalizovat rozhodovací procesy. V ČR a na Slovensku je situace obdobná, avšak s jedním výrazným rozdílem – tuzemské společnosti ve využívání tohoto trendu stále zaostávají za zbytkem světa. Nástroje pro Big Data jsou nejvíce využívány v sektoru technologií, médií a telekomunikací, přičemž 40 % společností tento trend již adoptovalo nebo relevantní nástroje právě implementují,“ poznamenal František Mareth, ředitel v ICT oddělení společnosti Deloitte.

Celá studie s názvem Průzkum názorů ICT ředitelů je na www.deloitte.com/cz/cio-survey.

Celá tisková zpráva
Považujete tyto informace za užitečné?