Tiskové zprávy

Komentář Davida Marka k analýze o ekonomických a fiskálních dopadech vývoje ve společnosti OKD

Minulý týden byly do médií uvolněny části výsledků analýzy společnosti Deloitte o ekonomických a fiskálních dopadech vývoje ve společnosti OKD. Některé závěry jsou bohužel interpretovány mylně. Proto zde přinášíme základní informace o této analýze a jejích výsledcích.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

Na analýze dopadů jsme pracovali řadu týdnů, nejde tedy o žádný rychlý, ukvapený odhad. Základní metodou je analýza input-output tabulek. Za tuto metodu obdržel v roce 1973 ekonom Wassily Leontief Nobelovu cenu a dnes patří mezi standardní postupy používané v podobných i řadě dalších případů. Díky použití této metody je možné odhadnout nejen přímé efekty spojené se změnami produkce a zaměstnanosti ve společnosti OKD, ale také nepřímé efekty napříč dodavatelským řetězcem a v celé ekonomice, a to na úrovni produkce/tržeb, přidané hodnoty a zaměstnanosti.

V rámci analýzy není opomenut efekt postupného návratu lidí, kteří by přišli o zaměstnání, zpět na trh práce, ani efekt sociální politiky.

Navazující částí analýzy je odhad fiskálních dopadů. Pro tento účel byly použity elasticity jednotlivých typů daní používané Evropskou komisí.

V rámci celé analýzy byly voleny konzervativní hodnoty klíčových parametrů, analýza tedy představuje dolní hranici potenciálních ekonomických a fiskálních dopadů.

Zadáním analýzy bylo porovnat dva scénáře v časovém horizontu let 2016-2022: okamžité ukončení činnosti společnosti OKD a návrh na postupnou restrukturalizaci připravený managementem společnosti OKD.

Výsledky analýzy jsou následující:
  • Okamžité ukončení činnosti by při zohlednění přímých i nepřímých efektů vedlo ke kumulovanému negativnímu dopadu na saldo vládního sektoru ve výši 33 miliard korun
  • Postupná restrukturalizace by generovala negativní kumulovaný fiskální dopad ve výši 17 miliard korun

Zadáním analýzy nebylo odhadovat výši potřebné státní pomoci. Často bývá mylně interpretováno, že by to mělo být zmíněných 17 miliard korun. Nikoli, tato částka pouze vyčísluje fiskální dopady v případě realizace postupné restrukturalizace.

David Marek, hlavní ekonom, Deloitte
dmarek@deloittece.com

Celá tisková zpráva
Považujete tyto informace za užitečné?