Tiskové zprávy

Kontroly správnosti nastavení převodních cen jsou méně časté, zato detailnější

Praha, 5. dubna 2016 – Finanční úřady se při kontrolách podnikatelů a firem zaměřují na tradiční oblasti jako v minulých letech, a to na DPH a daň z příjmů právnických osob. Nicméně, oproti roku 2014 se v roce 2015 snížil počet kontrol správnosti nastavení převodních cen. Vyplývá to z nového průzkumu společnosti Deloitte s názvem Daňová jistota, kterého se zúčastnilo přes 800 respondentů z 21 zemí Evropy. Průzkum se zaměřil především na 3 oblasti – vztahy s finančními úřady, daňové kontroly a vnímání daňové jistoty.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„Podle průzkumu se počet kontrol zaměřených na nastavení převodních cen meziročně snížil. V praxi však vidíme, že tyto kontroly jsou možná méně časté, zato však sofistikovanější a tudíž časově i odborně náročnější. Z hlediska kontrol nastavení převodních cen lze do budoucna nadále očekávat aktivnější přístup ze strany Generálního finančního ředitelství, které plánuje vybrat až 5 miliard korun ročně právě lepší kontrolou transferových cen,“ uvedl Marek Romancov, partner v daňovém oddělení společnosti Deloitte.

Vztahy s finančními úřady

Pozitivní vztah s finančními úřady uváděla i v roce 2015 většina poplatníků v ČR. Každý desátý respondent má podle průzkumu s finančním úřadem výborné zkušenosti, velmi dobrý vztah uvedla více než třetina dotázaných (38,5 %). Za dobrý jej považuje polovina dotázaných firem. Vlna hloubkových daňových kontrol neměla podle výsledku průzkumu zásadní vliv na zhoršení vztahu s finančním úřadem.

„Jednotlivé společnosti mají v rámci Evropy poměrně dobré vztahy s daňovými úřady. Češi hodnotí svůj vztah s finančními úřady stejně jako Němci a podobně jako Rakušané či Belgičané. Nejlepší vztahy s finančními úřady mají ve Velké Británii, nejhorší ve Francii. Mezi faktory, které by mohly zlepšit vztah s finančními úřady, jsou jasné a jednotné pokyny ze strany daňového úřadu. Výsledky průzkumu ukazují, že poplatníkům v ČR nezhoršují vztah s finančním úřadem zvolené daňové strategie, ale nejasné pokyny týkající se správného uplatnění daně,“ upřesnila Radka Mašková, ředitelka v daňovém oddělení společnosti Deloitte.

Daňové kontroly

Tradiční oblastí, na kterou se průzkumu zaměřil, bylo vnímání daňové nejistoty. Celkově se v evropských zemích nezměnil počet respondentů, kteří se domnívají, že v zemi, kde sídlí jejich společnost, panuje vysoká daňová nejistota.

„Pozitivním zjištěním je fakt, že respondenti v ČR jsou v meziročním srovnání o něco více optimističtí. Vysokou daňovou nejistotu v ČR vnímá 61 % dotázaných, což je o 10 procentních bodů méně, než loni. Nejvyšší vnímání daňové nejistoty je ve Francii, Řecku, Švédsku či na Ukrajině. Naopak nejnižší daňová nejistota je v Nizozemsku, Švýcarsku či Lucembursku,“ doplnila Radka Mašková.

Vnímání daňové nejistoty

Celkově se ve sledovaných zemích nezměnil počet respondentů, kteří se domnívají, že v zemi, kde sídlí jejich společnost, panuje vysoká daňová nejistota. Respondenti v ČR jsou v meziročním srovnání o něco více optimističtí. Vysokou daňovou nejistotu v ČR vnímá 61 % dotázaných, což je o 10 procentních bodů méně, než loni. Nejvyšší vnímání daňové nejistoty je ve Francii, Řecku, Švédsku či na Ukrajině. Naopak nejnižší daňová nejistota je v Nizozemsku, Švýcarsku či Lucembursku.

Hlavní příčiny daňové nejistoty

V ČR se respondenti podobně jako v ostatních zemích Evropy shodli na tom, že hlavní příčinou daňové nejistoty jsou časté změny v daňové legislativě a nedostatky a nejednoznačnost v systému rozhodnutí o závazném posouzení. Daňová nejistota představuje pro poplatníky zásadní rozhodovací faktor při podnikání a investování.

„Nejvíce by firmy uvítaly zjednodušení daňového systému a větší jistotu ohledně budoucnosti daňového systému. Po těchto změnách volají dlouhodobě čeští respondenti ve větší míře než respondenti z ostatních evropských zemích. Nižší daně a menší počet daňových kontrol nemají dle respondentů tak zásadní vliv na konkurenceschopnost jejich firem,“ uzavřela Radka Mašková.

Stručné závěry z průzkumu vnímání daňové jistoty naleznete na:
http://www.deloitte.com/cz/danova-jistota.

Celá tisková zpráva
Považujete tyto informace za užitečné?