Tiskové zprávy

Luděk Hanáček a Jan Marek jmenováni novými partnery ve společnosti Deloitte

Luděk Hanáček, partner v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte

Luděk Hanáček (37) povýšil od 1. června 2015 na partnera v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte zodpovědným za tým expertů, kteří poskytují poradenství v oblasti výzkumu, vývoje, dotací a daňových podpor, a to jak pro český, tak celý středoevropský region. Doposud zastával pozici ředitele v daňovém oddělení. Do Deloitte přišel v roce 2005, má dlouhodobé zkušenosti v oblasti analýz financování projektů z veřejných zdrojů či daňových odpočtů a zpracování žádostí o veřejnou podporu.

Během své praxe koordinoval přípravu a realizoval řadu úspěšných projektů pro nadnárodní a tuzemské podnikatelské či veřejné subjekty financovaných zejména z evropských a národních fondů a dále formou daňových úlev.

Luděk Hanáček je rovněž školitelem zástupců komerčních i veřejných institucí v oblasti přípravy projektů financovaných z veřejných zdrojů, projektového a finančního managementu a reportingu.

Jan Marek, partner v oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte

Jan Marek (40) povýšil od 1. června 2015 na partnera v oddělení finančního poradenství. Má na starost český a slovenský oceňovací tým. Zároveň je členem daňového a právního oddělení, kde se zaměřuje se na propojování oblasti převodních cen a oceňování. Doposud pracoval v oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte na pozici ředitele. Ve společnosti Deloitte je od roku 2000.

Jeho hlavní specializací je oceňování a tvorba finančních modelů pro účely sporné agendy, transakcí a převodních cen. Zkušenosti Jana Marka zahrnují projekty z řady států Evropy, Ameriky a Afriky.

Před nástupem do Deloitte působil jako portfolio manažer a makléř na Burze cenných papírů Praha. Vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově v Praze a je držitelem titulů Accredited Senior Appraiser (ASA) a Charted Financial Analyst (CFA). Je členem Komise pro znalectví Ministerstva spravedlnosti ČR, členem vědeckopedagogické rady IES FSV Karlovy Univerzity a prezidentem evropské komory American Society of Appraisers.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

Považujete tyto informace za užitečné?