Tiskové zprávy

Průzkum: Na zavedení kontrolního hlášení je připravena pouze pětina firem v ČR

Praha, 14. září 2015 – Na zavedení povinnosti v kontrolním hlášení vykazovat jednotlivé transakce záznamní evidence k DPH je v současnosti připravena pouze pětina (22 %) velkých firem v ČR. Dvě třetiny (66 %) firem se zároveň shodla, že zavedení kontrolního hlášení bude představovat nárůst administrativy a časovou náročnost. Přípravě na zavedení elektronického výkazu, který budou muset od nového roku plnit všichni plátci DPH, se v blízké době chystá věnovat 45 % firem. Zbývající třetina (33 %) dotázaných respondentů uvedla, že zatím se problematikou kontrolního hlášení vůbec nezabývala. Vyplývá to z průzkumu mezi zástupci firem, který na konci srpna 2015 provedla společnost Deloitte.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„Kontrolní hlášení bude od 1. ledna 2016 pro firmy představovat jednu z nejzásadnějších změn ve způsobu komunikace se správcem daně za poslední roky. Všichni plátci DPH by měly přípravě na zavedení nového elektronického výkazu věnovat velkou pozornost, aby se vyhnuli přísným sankcím ze strany finanční správy. Z  průzkumu nicméně vyplývá, že necelý půl rok před spuštěním kontrolního hlášení mají firmy s implementací velké rezervy,“ uvedl Jaroslav Beneš, senior manažer v daňovém a právním oddělení Deloitte.

Průzkum se zároveň zaměřil na to, v jakém stavu je příprava dané firmy na kontrolní hlášení. Na tuto otázku odpovědělo 42 % dotázaných, že přípravou se chystají zabývat, 38 % respondentů právě analyzuje dopad na jejich firmu a 20 % firem již provádí potřebné změny v IT a interních procesech.

6 z 10 firem zatím netuší, jaké měsíční náklady jim se zavedením kontrolního hlášení vzniknou. Pro pětinu (21 %) společností budou měsíční náklady do 20.000 Kč, pro přibližně každou desátou (12 %) budou měsíční náklady v rozmezí 20.000 – 50.000 Kč.

Investici do programu, který pomůže vyplňování kontrolního hlášení, zvažuje 21 % dotázaných respondentů, vlastní řešení vyvíjí třetina (33 %) dotázaných. Na dodavatele účetního systému spoléhá čtvrtina (26 %) firem a na portál finančního úřadu pětina (20 %) společností.

„Dopad zavedení kontrolního hlášení na podnikání vnímají firmy různě. Pro 44 % dotázaných firem bude elektronická komunikace s finanční správou představovat v podnikání potíže, pro čtvrtinu (23 %) firem zavedení kontrolního hlášení se na podnikání vůbec neprojeví a zbývající třetina (34 %) neví,“ doplnil Petr Neuschl, senior manažer v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte.

Co je kontrolní hlášení?

Od 1. ledna 2016 budou mít všichni plátci DPH povinnost v kontrolním hlášení vykazovat jednotlivé transakce v detailu záznamní evidence k DPH. Správce daně bude mít velmi silný nástroj pro daňovou kontrolu, neboť bude mít v elektronické podobě spoustu informací. Tyto informace bude mít nově vzniklé IT analytické středisko za úkol analyzovat. 

Správce daně tak může například porovnávat trendy, srovnávat data a nalézat odchylky ve výkazech daného plátce oproti obdobným společnostem a identifikovat tak subjekty pro lepší zacílení daňových kontrol.

Vykazování dat v kontrolním hlášení klade vysoké nároky na jejich kvalitu v účetních systémech. Jedná se zejména o DIČ obchodního partnera, evidenční číslo daňového dokladu, datum povinnosti přiznat daň, kód režimu plnění u režimu přenesení daňové povinnosti, atd.

Více o kontrolním hlášení a možnostech přípravy na jeho zavedení lze nalézt na: www.kontrolni-hlaseni-snadno.cz

Celá tisková zpráva
Považujete tyto informace za užitečné?