Tiskové zprávy

Největší celosvětoví maloobchodní prodejci udrželi růst tržeb

New York/Praha, 19. ledna 2016 – Podle studie společnosti Deloitte s názvem Global Powers of Retailing 2016: Navigating the new digital divide (v překladu Světové velmoci odvětví maloobchodu v roce 2016: Zdolávání nové digitální propasti), 250 největších maloobchodních prodejců na světě dosáhlo ve finančním roce 2014 celkového příjmu ve výši 4,5 bilionu amerických dolarů, což představuje stabilní růst o 4,3 procenta oproti 4,1 procentům v roce 2013. Pro odvětví, které relativně nedávno, tj. v roce 2011, zaznamenalo pokles tržeb, je to pozitivní signál. Situace není ovšem napříč jednotlivými regiony vyvážená – prodejci v Severní Americe, v severní Africe a na Blízkém východě zažívají z hlediska tržeb růst, zatímco v asijsko-pacifickém regionu, Evropě a Latinské Americe se potýkají s klesajícím tempem růstu.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„Mezi faktory, které přispěly k odlišným výsledkům prodejců napříč různými regiony, byl pomalejší ekonomický růst na několika trzích, nižší inflace, klesající ceny ropy a silnější americký dolar,“ vysvětlil Martin Tesař, vedoucí partner oddělení auditu ve společnosti Deloitte, který je v ČR zodpovědný za spotřebitelský sektor.

Silný dolar pro americké prodejce znamenal, že kupní síla spotřebitelů se ve Spojených státech zvýšila. Tomu pomohl také vyšší ekonomický růst a zlepšující se pracovní podmínky v USA. Tempo růstu čínské ekonomiky se na druhé straně v tomto období značně zpomalilo. Dělo se tak zvláště v důsledku nízkého vývozu a slábnoucích investic. Spotřebitelské výdaje si nicméně vedly vcelku dobře i přes ochabující odvětví s luxusním zbožím.

Čistý zisk společností byl napříč jednotlivými zeměpisnými regiony také rozdělen nerovnoměrně, celkově však došlo k poklesu. Jak ukazuje studie, největších 250 maloobchodních prodejců vykázalo v roce 2014 složené čisté ziskové rozpětí ve výši 2,8 % oproti 3,4 % v roce 2013.

Dopad digitálních technologií

Studie Global Powers of Retailing 2016 poukazuje také na to, jaké budou mít technologie vzhledem k rostoucí digitální propojenosti nakupujících dopad na nakupování v kamenných prodejnách. Studie uvádí, že využívání internetu a očekávání spotřebitelů se vyvíjí rychleji, než prodejci stačí reagovat, čímž dochází k vytvoření tzv. „digitální propasti“. Identifikovány byly tři významné trendy:

  • Neexistuje jediný postup zavádění digitálních technologií. Zatímco veškeré trhy směřují k všeobecné digitalizaci, některé tak činí odlišným způsobem. Některé rozvíjející se trhy například úplně přeskočily stádia zavádění digitálních technologií, kterými v minulosti prošly rozvinuté trhy.
  • Univerzální přístup k digitálním technologiím nesedí všem zákazníkům. Používání internetu se liší v závislosti na demografických faktorech, jako je věk a výše příjmu, ale také na typu hledaného produktu.
  • Spotřebitelé požadují lepší digitální nástroje. Digitální nástroje a možnosti přístupu mohou rozšířit dosah prodejce i zvýšit tržby, spotřebitelé však nejsou momentálně spokojeni a současné digitální možnosti na straně prodejců jim připadají nedostatečné.

„Hlavními trendy v maloobchodě v České republice jsou zvyšující se důraz na prodej prostřednictvím internetu, rostoucí popularita malých obchodů se smíšeným zbožím, stále se zvyšující využívání moderních technologií a zpomalování růstu privátních značek,“ dodal Martin Tesař.

Celou studii můžete nalézt zde: www.deloitte.com/globalpowersretailing.

Celá tisková zpráva
Považujete tyto informace za užitečné?