Tiskové zprávy

Podání kontrolního hlášení představuje pro dvě třetiny společností dodatečné výdaje a pro polovinu podstatnou administrativní zátěž

Praha, 7. dubna 2016 – Podle březnového průzkumu společnosti Deloitte mezi 237 zástupci firem zvládlo termín odevzdání kontrolního hlášení k 25. únoru 100 % respondentů. Příprava však vyžadovala vysokou administrativní zátěž. Přípravou tohoto nového výkazu pětina (21 %) dotázaných strávila více než tři pracovní dny, jeden až tři pracovní dny se kontrolním hlášením zabývalo 39 %, méně než jeden den třetina (32 %) a méně než jednu hodinu jen 8 % společností.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„Mezi největší problémy při vyplňování kontrolního hlášení dotázané firmy uváděly problém s evidenčními čísly dokladů (57 %). Řada plátců evidovala do konce roku jednotlivé přijaté doklady pod vlastními pořadovými čísly a evidenční číslo dokladu dodavatele neměla vůbec v systému. Jak uvedla polovina (50 %) dotázaných, druhý nejčastější problém souvisel s datem povinnosti přiznat daň u dokladů na vstupu. Opět se jednalo o údaj, který plátci ve svém systému do konce roku 2015 neevidovali. Většina společností musela provést řadu úprav ve svých systémech,“ uvedla Radka Mašková, ředitelka v daňovém oddělení společnosti Deloitte. „Evidence výše uvedených nových polí způsobuje další administrativní zátěž při účtování každé jednotlivé přijaté faktury,“ dodává Jaroslav Beneš, senior manažer v daňovém a právním oddělení Deloitte.

Hlavní problémy při přípravě kontrolního hlášení

Přípravu na zavedení kontrolního hlášení firmy nepodcenily. Celkově se na zavedení kontrolního hlášení více než polovina (51 %) společností připravovala od listopadu 2015. Více než třetina (35 %) se přípravě věnovala již od poloviny roku 2015.

„Příprava na kontrolní hlášení si u 65 % společností vyžádala dodatečné výdaje. U 18 % respondentů příprava stála více než 100 tisíc korun,“ doplnil Jaroslav Beneš. Přitom řada společností není schopna vytvořit kontrolní hlášení přímo ve svém účetním programu. Čtvrtina (25 %) pro generování kontrolního hlášení musí využít speciální software nebo nástroj. Zbývajících 5 % vyplňuje údaje ručně napřímo v samotné aplikaci EPO formuláře kontrolního hlášení k DPH.

Podání kontrolního hlášení sice všichni respondenti zvládli, ale polovina z nich přiznává, že zatím neřešili, jak budou reagovat na případné dodatečné dotazy a výzvy finančního úřadu. Rozsah výzev a dotazů, které finanční úřady generují, představuje další administrativní zátěž pro daňové subjekty nad rámec samotné přípravy a podání kontrolního hlášení k DPH.

Kontrolní hlášení

Od 1. ledna 2016 mají všichni plátci DPH povinnost v kontrolním hlášení vykazovat jednotlivé transakce. Správce daně má tak silný nástroj pro daňovou kontrolu.

Správce daně může například porovnávat trendy, srovnávat data a nalézat odchylky ve výkazech daného plátce oproti obdobným společnostem a identifikovat tak subjekty pro lepší zacílení daňových kontrol.

Vykazování dat v kontrolním hlášení klade vysoké nároky na jejich kvalitu v účetních systémech.

Více o kontrolním hlášení naleznete na: www.kontrolni-hlaseni-snadno.cz nebo na www.taxcube.cz.

Celá tisková zpráva
Považujete tyto informace za užitečné?