Tiskové zprávy

Private equity čeká nejisté období, důvěra investorů klesá

Praha, 13. října 2015 – Obavy z odchodu Řecka z eurozóny, prohlubující se uprchlická krize a neuspokojivý růst čínského trhu – takové jsou hlavní faktory, které stojí za poklesem důvěry investorů v oblasti Private equity. Ukázal to aktuální průzkum společnosti Deloitte ve střední Evropě s názvem Deloitte Private Equity Confidence Survey. Stěžejní však je, že i přes zmíněný pokles neztrácejí podnikatelé ohledně uzavírání nových obchodů optimismus.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„Trh se soukromým kapitálem ve střední Evropě má za sebou solidních dvacet let zkušeností. Ze statusu rozvíjejícího se trhu se již dávno vypracoval a zkušení obchodníci umí na klesajícím trhu velmi dobře rozeznat proticyklické příležitosti,“ uvedl Garret Byrne, partner společnosti Deloitte, který se zaměřuje na oblast private equity ve střední Evropě.

V závislosti na zmíněném poklesu je index důvěry nejnižší za poslední tři roky. Pokles způsobilo převážně nejisté ekonomické klima. Ve třináctileté historii průzkumu je totiž index důvěry s ekonomickými očekáváními dlouho spojován. Je proto povzbudivé, že podnikatelé jsou i nadále optimističtí, pokud jde o uzavírání nových obchodů v následujících měsících. Zároveň to dokládá schopnost soukromého kapitálu (private equity) investovat v kterékoli fázi hospodářského cyklu.

Pokles indexu způsobila ekonomická a politická situace v Evropě, přičemž třetina respondentů očekává, že se podmínky ještě zhorší – tato skutečnost ostře kontrastuje s výsledky jarního průzkumu, kdy téměř stejné procento dotázaných očekávalo zlepšení. I přesto jsou podnikatelé ohledně uzavírání nových obchodů optimističtí: 50 % dokonce zamýšlí více nakupovat než prodávat, což je téměř dvakrát tolik než v loňském průzkumu. 

Za jejich důvěrou může stát očekáváná vyšší likvidita – podle 53 % odborníků bude v následujících měsících vypůjčený kapitál (leverage) k dispozici ve větším měřítku, což je nejvíce od roku 2006. „To jsou velmi povzbudivé zprávy a velké zlepšení oproti minulému průzkumu, kdy hodnota dosahovala 33 %. Dostupné formy financí jsou navíc stále sofistikovanější, ať už se jedná o zdroje z bank či fondů,“ dodal Byrne.

V odvětví startupů panuje také znovu optimismus, kdy podle desetiny respondentů budou startupy nejvíce konkurenceschopným aktivem. „Takto vysoké procento jsme v našem průzkumu ještě nezaznamenali. Úplně překvapivé to není, protože v posledních dvou letech ukončilo několik fondů na podporu podnikání činnost. Ve střední Evropě se zrodila řada prvotřídních startupů, které se pod vedením soukromého kapitálu staly předními světovými společnostmi,“ doplnil Byrne.

Petr Suchý, ředitel pro fúze a akvizice advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal k tomu dodává: „Startupy jsou velmi často předmětem formování společných podniků (joint-venture) se silným a stabilním finančním nebo strategickým investorem. Vnímáme přitom zvyšující se poptávku po precizním nastavení vzájemných vztahů obou partnerů společného podniku včetně otázek exitu nebo pravidel pro řešení sporů a patových situací. Přitom jsou i pro středoevropské prostředí velmi dobře využitelnou inspirací desetiletími prověřené instituty anglo-amerických právních systémů.“

Celá studie s názvem Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey je dostupná na www.deloitte.com/cepe.

Celá tisková zpráva
Považujete tyto informace za užitečné?