Tiskové zprávy

Průzkum: 8 z 10 finančních ředitelů jsou aktivně zapojeni do řízení odpovědnosti a udržitelnosti své firmy

Praha, 18. srpna 2014 – Finanční ředitelé jsou stále více zapojováni do strategie odpovědnosti a udržitelnosti podnikání svých firem. Zatímco v roce 2012 bylo takto vytrvale nebo častěji zapojeno 65 % finančních ředitelů, v loňském roce tento podíl vzrostl na 83 %. Vyplývá to z nového průzkumu společnosti Deloitte, který proběhl mezi 250 finančními řediteli v 15 zemích světa.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„Z aktuálního průzkumu je patrné, že strategií odpovědnosti a udržitelnosti podnikání se ve světě aktivně zabývá stále více finančních ředitelů společností a v dalších letech očekávají posílení svého zapojení. Zároveň se ale konečná odpovědnost za tuto oblast přesouvá přímo na generální ředitele, jak se upevňuje přesvědčení o vlivu způsobu využívání např. zdrojů životního prostředí a schopnosti řídit negativní externality na celkovou prosperitu firmy. V roce 2012 za tuto agendu ve svých firmách primárně odpovídalo jen 44 % generálních ředitelů, v roce 2013 již 62 % šéfů firem,“ uvedl Tomáš Babáček, senior advokát v Ambruz & Dark Deloitte Legal, který se zaměřuje na rozšířenou odpovědnost výrobců a corporate governance firem.

Odpovědnost a udržitelnost podnikání mají podle finančních ředitelů stále větší vliv na akviziční agendu (48 %, oproti 33 % v roce 2012), alokaci kapitálu firmy (růst z 48 % na 60 %) a získávání kapitálu (nárůst z 44 % na 55 %). Nadále jsou finanční ředitelé přesvědčeni o velkém vlivu na vztahy s investory (64 %), risk management, dodržování právních předpisů a finanční reporting (66 %) a daně (54 %). Nejvíce finančních prostředků plánují firmy věnovat energetické účinnosti, zejména budov, a čistým technologiím, konkrétně za účelem snižování emisí.

Finanční ředitelé zahraničních firem si uvědomují, jak bývá těžké prosadit investice do zlepšení udržitelnosti a odpovědnosti podnikání svých firem. Je to zejména kvůli delší finanční návratnosti a také nedostatečné řádné kvantifikaci celkových přínosů investice. To odpovídá potřebě strategického, dlouhodobého přístupu k řešením těchto agend, což je přístup, který i v České republice přijímají společnosti jen pozvolna a zejména ty, které mají prostor plánovat svou pozici více do budoucna,“ dodal Tomáš Babáček.

Průzkum rovněž potvrdil rostoucí zájem společností, které si nechávají každoročně zhotovit report o zajištění udržitelnosti nezávislou třetí stranou. Celkem 55 % společností, které se průzkumu zúčastnily, si nechává zprávu o zajištění udržitelnosti ověřit nezávislou třetí stranou, což představuje znatelný nárůst v porovnání s rokem 2012, kdy tuto možnost uvedlo 28 % respondentů. Dalších 31 % dotazovaných si hodlá  nechat zprávu o udržitelnosti ověřit v nadcházejících dvou letech, přičemž v roce 2012 se takto vyjádřilo 29 % společností.

„V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že na společnosti budou kladeny vyšší požadavky ze strany reportingu. Zároveň společnostem od roku 2016 vzniknou nové povinnosti vyplývající jim ze směrnice o nefinančním výkaznictví vydané Evropským parlamentem na jaře tohoto roku, implementace této směrnice se v ČR očekává co nejdříve,“ upřesnila Žaneta Krupičková, manažerka v auditním oddělení společnosti Deloitte.

Celá tisková zpráva
Považujete tyto informace za užitečné?