Tiskové zprávy

Žebříček Social Progress Index: ČR je v kvalitě života na 22. místě

Praha, 9. dubna 2015 – Podle nejnovějšího žebříčku s názvem Index společenského rozvoje (Social Progress Index), který sleduje společenský a ekonomický rozvoj a úroveň životního prostředí ve 133 zemích světa, se Česká republika umístila na 22. místě. Češi si meziročně polepšili o jednu příčku a v hodnocení dopadli lépe než například Slovensko, Polsko či Itálie. Výsledky aktuálního indexu oznámila nezisková organizace Social Progress Imperative a společnost Deloitte v rámci tzv. 2015 Skoll World Forum, světového fóra pro sociální podnikání organizovaného Skollovou nadací.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„Česká republika si v tomto žebříčku vede lépe, než v porovnání čistě ekonomických ukazatelů, což dokumentuje vyspělost české společnosti v ostatních oblastech. K dobrému umístění nám pomohly například nízká kriminalita a vysoký stupeň osobní bezpečnosti nebo zlepšení životního prostředí. Slabinami je ovšem úroveň školství a nízká míra tolerance vůči minoritám. Větší pozornost těmto problémům by nás posunulo nejen v tomto žebříčku, ale především zlepšilo stav naší společnosti jako takové,“ říká hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.

  • Inkluzivní růst, do kterého patří vyšší míra participace na trzích práce, získávání dovedností či boj proti chudobě, se musí zaměřit na ekonomický i sociální rozvoj
  • Podle expertů má světový rozvoj zpomalující tendenci
  • Letos se na nejvyšší příčce světového žebříčku umístilo Norsko, Kanada je první v rámci zemí G7 a Brazílie vede v rámci zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína) 

Nejlépe v celosvětovém žebříčku sestaveného neziskovou organizací Social Progress Index dopadly severské země Norsko a Švédsko. Následuje Švýcarsko, Island, Nový Zéland a Kanada. V první desítce jsou ještě Finsko, Dánsko, Nizozemsko a Austrálie. Nejhůře naopak dopadly země jako Afghánistán, Čadská republika a Středoafrická republika.

Podle Micheala E. Portera z Harvard Business School, předsedy poradní komise Social Progress Index, „inkluzivní růst vyžaduje, aby bylo dosaženo jak ekonomického, tak sociálního rozvoje. Výzkumy došly k překvapivému zjištění, že výše HDP zdaleka nepatří mezi klíčové faktory sociálního rozvoje.  Z Indexu společenského rozvoje pro rok 2015 jsou dobře patrné nástrahy vyplývající z přílišné koncentrace na výši HDP jako takovou. Pokud země chtějí vybudovat pevné základy pro ekonomický rozvoj, musejí investovat nejen do ekonomických institucí, ale zejména do sociálního vývoje.“ 

Kostarika (28. místo v žebříčku) s HDP na hlavu ve výši 13,431 dolarů dosahuje mnohem vyšší úrovně sociálního rozvoje než Itálie a Jižní Korea dohromady, přestože výše jejich HDP na hlavu je více než dvakrát tak vysoká (Itálie 34,167 dolarů a Jižní Korea 32,708 dolarů). Naopak USA s 51,340 dolary HDP na hlavu si vedou poměrně špatně v mnoha oblastech poměřovaných indexem, včetně oblasti „zdraví a pocitu štěstí“, což je staví až za země s nižším HDP na hlavu, jako je např. Kanada (na šestém místě) a Velká Británie, která obsadila jedenáctou příčku. 

Podle indexu je celosvětově nejsilnějšího výkonu dosahováno v oblasti „výživy“ a „základní zdravotní péče“ a nejslabšího naopak v oblasti „přístupu k vyššímu vzdělání“ a „udržitelnosti ekosystému“. Zjištění také ukazují, že sociální rozvoj se v mnoha aspektech zlepšuje „ruku v ruce“ s příjmem. Ekonomicky vyspělé země, jako je např. Norsko, které se letos umístilo na prvním místě, obecně dosahují lepších sociálních výsledků než země s nižším příjmem. Vědečtí pracovníci ovšem tvrdí, že samotné HDP není ani zdaleka klíčovým faktorem pro sociální rozvoj. 

O Indexu společenského rozvoje

Index společenského rozvoje pro rok 2015 je vytvořen jako doplnění HDP a jiných ekonomických ukazatelů s cílem poskytovat ucelenější přehled o celkové výkonnosti země. Jde o jeden z nejpropracovanějších světových systémů vyvinutých pro měření společenského rozvoje a o první systém, který měří společenský rozvoj nezávisle na HDP. Systém poskytuje podrobný přehled o tom, zda mají obyvatelé přístup k široké škále oblastí, podle nichž se hodnotí sociální rozvoj, jako jsou např. základní služby, příležitosti, lékařská péče, vzdělání, bydlení, uspokojivá policejní ochrana, práva a svoboda bez diskriminace.

Letošní žebříček srovnává 133 zemí na základě výkonnosti v sociální oblasti a oblasti ochrany životního prostředí a zahrnuje také země, u nichž byly dostupné jen některé údaje. Na základě 52 nezávislých ukazatelů index zjišťuje, která témata jsou pro většinu světové populace významná a měří tak sociální rozvoj 99 % této populace.  

Více informací o indexu je na: http://www.socialprogressimperative.org/data/spi.

Celá tisková zpráva
Považujete tyto informace za užitečné?