Tiskové zprávy

Vyhlídky automobilového průmyslu v ČR jsou optimistické

Praha, 18. března 2016 – Automobilový průmysl ve střední Evropě navzdory rizikovým faktorům v regionu roste. Přibližně jedno ze tří aut vyrobených v rámci EU dnes pochází z České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. Na druhé straně budou v následujících letech automobilky ve střední Evropě čelit několika hrozbám. Mezi ně patří především dostupnost kvalifikované pracovní síly, vzdělávací systém a dostatečná infrastruktura a logistika. Vyplývá to z výsledků studie Deloitte, která obsahuje současné názory a vyhlídky 80 vedoucích pracovníků automobilového průmyslu z šesti zemí střední Evropy (Bulharsko, ČR, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko).

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„Výrobce a dodavatele automobilů čekají ve střednědobém, i dlouhodobém horizontu pozitivní vyhlídky. Pozitivním zjištěním je rovněž fakt, že v ČR plánuje v následujících pěti letech zvýšení výrobní kapacity více než dvě třetiny (67 %) společností z automobilového průmyslu,“ uvedl Petr Michalík, partner v auditním oddělení společnosti Deloitte, který se věnuje automobilovému průmyslu.

„Mezi hlavní konkurenční výhody automobilového průmyslu v České republice patří náklady na pracovní sílu (uvedlo 75 % dotázaných), dostupné granty a pobídky (50 %) a dostupnost pracovní síly (42 %). Je nicméně důležité zmínit i několik hrozeb. Dostupnost kvalifikované pracovní síly zmínilo jako nevýhodu polovina dotázaných (50 %), nedostatečnou infrastrukturu a logistiku třetina (33 %) a vzdělávací systém také třetina (33 %) vedoucích manažerů, “ doplnil Petr Michalík.

Co se týče budoucnosti, naprostá většina vedoucích pracovníků (97 %) v následujících pěti letech neplánuje své výrobní závody nikam přesouvat. Vedoucí manažeři si také měli vybrat, pro kterou zemi by se rozhodli, kdyby otevírali nový závod. Více než třetina (34 %) jich zvolilo Polsko, 16 % si vybralo Bulharsko a na třetím místě se shodně umístilo Maďarsko a Rumunsko s 11 % hlasů. Slovensko a Česká republika byly hned s 10 a 9 % za Rumunskem.

„Všechny společnosti, kde průzkum probíhal, se snaží o rozvoj a podporu svých zaměstnanců. V řadě z nich proto pořádají interní školení, jinde se zaměřují na spolupráci s místními veřejnými institucemi a školami. Výrobci automobilů však stále mají pocit, že jejich očekávání v oblasti odborných školení nejsou dostatečně naplněna. A jak technologický pokrok nabývá na důležitosti, i sami zaměstnanci začínají vnímat nutnost se dál vzdělávat,“ dodal Petr Michalík.

Investice a růst

Na otázku, zda mají plány zvýšit výrobní kapacitu, 74 % vedoucích pracovníků odpovědělo, že takové plány mají, a jen 6 % uvedlo, že se výrobu zvyšovat nechystají. Na vrcholu žebříčku se umístilo Bulharsko a Polsko, kde rozšiřování plánuje více než 80 % vedoucích pracovníků, na posledním místě pak bylo Maďarsko s 64 %. Vzhledem k tomu, že navýšit výrobní kapacitu plánuje valná většina, se průzkum zaměřil také na to, jaké mají vedení firem investiční plány. Většina dotázaných se hodlá soustředit na inovaci nových produktů (76 %) a investovat do vzdělávání zaměstnanců (66 %). „Jsme svědky toho, že tyto regiony už přerůstají svou roli jako pouhé výrobní závody a stále více se zaměřují také na úkoly v oblasti výzkumu a vývoje,“ poznamenal Christoph Greving, partner v oddělení poradenských služeb Deloitte.

Dodavatelé a výrobci: role a očekávání

Ačkoli mezi automobilovými společnostmi nebyl ohledně zvyšování počtu dodavatelů v následujících pěti letech patrný žádný jednotný názor, dodavatelé si byli jisti svými plány, že počet jejich odběratelů vzroste. 69 % dodavatelů plánuje rozšířit své portfolio klientů, a to až o 100 % v případě Rumunska a Bulharska. Co se týče očekávání, která mají výrobci od svých dodavatelů, se na prvním místě umístila cenová optimalizace, kterou zmínilo 18 % dotazovaných. Stejnou otázku dostali i dodavatelé ohledně výrobců a z výsledků vyplynulo očekávání partnerství a stability. Zajímavé je, že předvídatelnost objednávek (36 %) se umístila nad lepšími cenami (34 %).

Inovace je sice důležité téma v mnoha průmyslech, automobilový průmysl však celkově nemá pocit, že by se výroba v následujících pěti letech měla v důsledku inovací produktů výrazně měnit. Jen 43 % dotázaných uvedlo, že se zaměřují na inovativní řešení, a 57 % si nemyslí, že tím bude výroba v následujících pěti letech nějak ovlivněna.

Celá studie Vyhlídky automobilového průmyslu je na www.deloitte.com/CEautomotive2016.

Celá tisková zpráva
Považujete tyto informace za užitečné?