Tiskové zprávy

Výsledky ankety Zákon roku 2014

Podnikatelé volají po jednotném datu spouštění nových předpisů

Praha, 28. května 2015 – V anketě Zákon roku 2014 o nejlepší legislativní počin v loňském roce zvítězila na základě hlasování podnikatelů, firem a odborné veřejnosti novela zákona o zaměstnanosti a živnostenském podnikání, která pro podnikatele zavedla měně administrativy a snížila minimální výši pokuty. Těsně na druhém místě se za touto novelou umístila novela daňového řádu, která zavedla možnost prominutí penále a úroku z prodlení. Vyplývá to z výsledků šestého ročníku ankety Zákon roku, který pořádala advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal ve spolupráci s partnery. Letošního hlasování se zúčastnilo 424 významných firem českého byznysu. 

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„Hlasování o nejlepší legislativní počin loňského roku bylo letos velmi vyrovnané. Z výsledků vyplývá, že podnikatelé s velkým důrazem oceňují kroky, které 1) vedou ke snižování administrativní zátěže a 2) k rozumnému přístupu v sankcionování, ať už v oblasti zaměstnanosti či při plnění daňových povinností,“ uvedl Tomáš Babáček, Associate Partner v Ambruz & Dark Deloitte Legal a předseda organizačního výboru a nominační rady ankety Zákon roku.

Podnikatelská veřejnost se zároveň velkou většinou shodla na potřebě zavedení jednotného data pro účinnost legislativních změn dotýkajících se podnikání – v hlasování o nejhorší legislativní počin loňska (Paskvil roku) podnikatelé poukázali na negativní vliv, jaký má na podnikání komplikovanost daňových předpisů a jejich řešení na poslední chvíli (tři sazby DPH a reverse charge DPH).

Řekli k výsledkům ankety Zákon roku 2014

„Anketa Zákon roku 2014 rovněž potvrdila zjištění z nedávného průzkumu Deloitte zaměřeného na daňovou jistotu, ve kterém naprostá většina dotázaných firem (93,1 %) uvedla, že by chtěla spouštění účinnosti daňových legislativních změn vždy k jednomu či dvěma konkrétním dnům v roce (například k 1. lednu nebo k 1. červenci.),“ doplnil Tomáš Babáček.

„K nespokojenosti s daňovými předpisy přispívá také jejich nejasný výklad, který se mnohdy upřesňuje i několik měsíců po zahájení jejich účinnosti. Daňoví poplatníci se přitom musí zákonem řídit hned od začátku, i když jim nikdo nedokáže vysvětlit, co je vlastně správně. I tento stav by zlepšilo jednotné spouštění podnikatelské legislativy s dodržováním minimální, např. tříměsíční lhůty mezi přijetím a účinností, která by poskytla alespoň minimální standardní prostor pro přípravu podnikatelů a vysvětlení nejasností,“ připomíná Lucie Rytířová z daňového oddělení Deloitte ČR.

„Jsem rád, že mezi pozitivními změnami se na druhém místě umístil předpis, který zlepšuje proces přijímání zákonů. Vnáší do něj více transparentnosti a veřejné kontroly, povinné odůvodňování pozměňovacích návrhů a rozumné prodloužení lhůt před definitivním hlasováním o zákonech ve třetím čtení.  Přijetí těchto změn bylo Poslanecké sněmovně navrhováno mnoho let a konečně se to podařilo. Přestože to nikdo nepřiznal, řadě poslanců předchozí stav vyhovoval,“ doplnil František Korbel, člen nominační rady ankety Zákon roku, partner v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners a člen Legislativní rady vlády České republiky.

„Kladně i záporně vítězící právní předpisy opět vypovídají v podstatě to samé:
Na překotné změny na poslední chvíli a na nesrozumitelnost právních předpisů reagují podnikatelé dlouhodobě pobouřeně. Naopak oceňují, pokud se k nim stát chová jako transparentní a předvídatelný partner, který je tolerantní k těm, kdo zákon poruší omylem,“
řekl Štěpán Holub, člen nominační rady ankety Zákon roku a partner v advokátní kanceláři Holubová advokáti.

„Znovuzavedení individuálního promíjení některého příslušenství daně považuji za velmi pozitivní krok, který KDP ČR dlouhodobě prosazovala. Jde o velmi důležitý a nenahraditelný institut, který umožňuje řešit některé individuální absurdní důsledky zdanění vyplývající ze složitého a často se měnícího daňového systému, umožňuje zohlednit neúmyslné chyby a odstranit možnou tvrdost právní úpravy a podobně - jde tedy o jakousi „krabičku poslední záchrany,“ řekl k výsledkům ankety Jiří Nesrovnal, člen prezidia Komory daňových poradců ČR a doplnil: „Naopak bych se přimlouval do budoucna pro jeho rozšíření na veškeré příslušenství daně, i daň samotnou a úpravu některých podmínek pro použití prominutí. Argumenty možným rizikem korupce je nutné odmítnout, neboť takto by bylo možné argumentovat vzhledem k celému daňovému řízení – jde o řízení s lidmi a o lidech.“

„Novela daňového řádu, týkající se promíjení příslušenství daně, je změnou, kterou daňové subjekty velmi přivítaly. Současně však tato změna vytváří i pozitivní tlak na plnění si daňových povinností, neboť jednou ze základních možností podání žádosti o prominutí příslušenství daně je její úhrada,“ dodala Petra Petlachová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství.  

Celá tisková zpráva

Výsledky ankety Zákon roku 2014

 

Zákon roku 2014 – Nejlepší legislativní počin pro podnikatelské prostředí

  1. Méně administrativy a omezení (zákon o zaměstnanosti, živnostenský zákon) | 34 %
  2. Férové placení daní se vyplatí | 32,5 %
  3. Transparentní přijímání zákonů (novela jednacího řádu Poslanecké sněmovny) | 17,3 %
  4. Partner pro soukromou sféru (Služební zákon) | 8,9 %
  5. Veřejná regulace na správném místě (zákon o kybernetické bezpečnosti) | 7,3 %

 

Paskvil roku 2014 - Nejhorší legislativní počin pro podnikatelské prostředí

  1. Daňové předpisy opět komplikovanější a opět na poslední chvíli (tři sazby a reverse charge DPH) 44,2 %
  2. Ode zdi ke zdi: Novela advokátního tarifu 29,7 %
  3. Zbytečné informační povinnosti podnikatelů (informace o původu potravin) 9,4 %
  4. Služební zákon: cíle nenaplněny 9,4 %
  5. Zbytečná administrativní zátěž místo řešení reálných problémů (třídění bioodpadu místo regulace výkupen odpadů) 7,3 %

 

Považujete tyto informace za užitečné?