Tiskové zprávy

Odstartoval v pořadí již 6. ročník ankety o nejlepší a nejhorší legislativní počin – Zákon roku 2014

Praha, 4. února 2014 – Advokátní kancelář Ambruz & Dark Deloitte Legal ve spolupráci s partnery zahájila nový ročník ankety Zákon roku 2014. Stejně jako v předchozích ročnících je anketa o nejlepší a nejhorší legislativní počin rozdělena do třech fází – nominace, hlasování veřejnosti a vyhlášení výsledků. V loňském roce mezi podnikateli a odbornou veřejností nejvíce uspěla rekodifikace soukromého práva: nové veřejné registry, které mají zvýšit právní jistotu v oblasti nemovitostí a veřejných rejstříků osob. Naopak za nejhorší legislativní počin považovali podnikatelé zákonné opatření senátu, které se týkalo změny daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

Letos anketa probíhá již pošesté v řadě a stále více se těší rostoucímu zájmu ze strany firem, podnikatelů a odborné veřejnosti. Cílem ankety je na odborné úrovni podněcovat společenskou diskusi o kvalitě legislativy a o jejím dopadu na české podnikatelské prostředí,“ uvedl Tomáš Babáček z Ambruz & Dark Deloitte Legal, předseda organizačního výboru ankety a doplnil: „V první fázi může odborná veřejnost přes stránky www.zakonroku.cz až do 20. února 2015 zasílat tipy, ze kterých následně vybírá nominační rada sestavená ze zástupců právnických profesí pět kandidátů na nejlepší Zákon roku a pět kandidátů na nejhorší Paskvil roku. V závěrečném kroku o výsledcích v obou kategoriích rozhodují oslovení podnikatelé prostřednictvím hlasování. Výsledky oznámíme nejpozději začátkem letošního června.“

"Jsem přesvědčen, že právě tato anketa už řadu let přispívá k zlepšení podnikatelského prostředí v České republice, protože pro tvůrce právních předpisů jistě představuje zpětnou vazbu od těch, kterých se nejvíce jejich implementace dotýká," dodal Vladimír Ambruz, partner Ambruz & Dark Deloitte Legal.

Výsledky ankety Zákon roku 2013

  Zákon roku 2013 – Nejlepší legislativní počin pro podnikatelské prostředí %
1. Rekodifikace soukromého práva: nové veřejné registry 32,4%
2. Zásah státu při selhání trhu (regulace telekomunikačních operátorů) 24,1%
3. Mezinárodní spolupráce při řešení daňových úniků (dohody o výměně informací v daňových záležitostech) 14,8%
4. Vylepšení insolvenčních předpisů 14,8%
5. Podpora fungování vnitřního trhu EU (řešení spotřebitelských sporů on-line) 13,9%
  Paskvil roku 2013 - Nejhorší legislativní počin pro podnikatelské prostředí %
1. Špatně a pozdě I: Daňová legislativa 33,3%
2. Špatně a pozdě II: Daň z nabytí nemovitých věcí 25,3%
3. Nekoncepční a neefektivní legislativní proces (zákon o veřejných zakázkách) 19,5%
4. Mnoho povyku (bohužel) pro nic: medializovaný boj za zvýšení transparentnosti korporací 11,5%
5. Paušální represivní regulace (obchod lihem) 10,3%

Pravidla ankety Zákon roku 2014

Mohou být nominovány obecně závazné právní předpisy České republiky či Evropské unie, jež nabyly platnosti v uplynulém roce: ústavní zákony, zákony, vyhlášky ministerstev, nařízení vlády, směrnice a nařízení EU. Nominace se mohou vztahovat i na nové mezinárodní smlouvy s dopadem na podnikatelské prostředí ČR.

V kategorii nejhorší legislativní počin roku mohou hlasující vybírat i mezi právními předpisy, které v daném roce pozbyly platnosti zejména v důsledku zrušení Ústavním soudem ČR či Soudním dvorem EU. Jako autoři nominovaných právních předpisů jsou uváděni jejich iniciátoři nebo ti, kteří k přijetí předpisu jinak významně přispěli.

Více informací o anketě Zákon roku 2014 naleznete na www.zakonroku.cz.

Celá tisková zpráva
Považujete tyto informace za užitečné?