Tiskové zprávy

Zkušenost s brigádou během studia mají tři čtvrtiny studentů VŠ

Praha, 30. listopadu 2015 – Přestože 72 % dotázaných českých studentů vysokých škol v ČR má zkušenosti s krátkodobou nebo sezónní brigádou, pouze třetina z nich (35 %) považuje tyto zkušenosti za užitečné. Oproti tomu téměř všichni respondenti (přes 90 %), kteří měli práci nebo stáž související s oborem jejich studia, se domnívají, že šlo o užitečnou zkušenost. 62 % respondentů získalo tuto zkušenost v Česku a pouze 11 % v zahraničí, většinou kvůli omezenému počtu takovýchto míst a také proto, že podstatná část z nich je neplacená. Z pohledu intenzity práce považuje česká mladá generace rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem za velmi důležitou. Vyplývá to z čtvrté studie společnosti Deloitte s názvem „První kroky na trhu práce“, která zahrnuje odpovědi více než 2400 studentů z 8 zemí střední a jihovýchodní Evropy.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte ČR
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

„Možnost získat a rozvinout nové schopnosti byla ohodnocena jako nejdůležitější kritérium při výběru zaměstnání spolu s příjemnou pracovní atmosférou. Mladá generace chce kreativní a různorodou práci, v níž se mohou naplno realizovat, uplatnit a rozvíjet svůj talent, chtějí však především, aby je práce bavila a viděli konkrétní, hmatatelný dopad své práce“ uvedla Lucie Lidinská, senior konzultantka v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte.

Lidé s méně zkušenostmi viděli jako hlavní kritérium plat, zkušenější studenti a absolventi zdůrazňovali především zajímavý charakter projektů. Výrazné rozdíly v odpovědích panovaly mezi pohlavími: „Muži uváděli jako prioritu pro výběr zaměstnání zajímavé projekty, zatímco u žen byla na prvním místě příjemná pracovní atmosféra. Obě pohlaví však shodně uvedla příjemnou pracovní atmosféru jako druhé nejdůležitější kritérium,“ doplnila Klára Šimčíková, konzultantka v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte.

U studentů, kteří usilují o manažerskou pozici, bylo desetkrát pravděpodobnější, že na prvním místě uvedou možnost kariérního růstu, než u respondentů, kteří se chtějí stát oborovými specialisty.

Ve srovnání se studenty z jiných zemí jsou čeští respondenti nejméně ochotní pracovat v otevřených kancelářích, takzvaných tzv. open space. Nejčastěji by rádi sdíleli kancelář pouze s jedním až pěti kolegy.

Platové očekávání

Nástupní plat studenti v Česku očekávají měsíčně okolo 926 eur, což je přibližně 25 tisíc korun v čisté mzdě. Liší se tak například od svých kolegů na Slovensku, kteří uvedli v průměru 1000 eur (27 tisíc korun), v Chorvatsku (933) a v Maďarsku (806 eur). Nejvyšší plat při nástupu do prvního zaměstnání očekávají studenti ve Slovinsku (1500 eur), nejnižší nástupní plat naopak uvedli respondenti v Polsku (776 eur) a Albánii (429 eur).

Kariérní plány: cíl stát se odborníkem

Téměř třetina českých respondentů by chtěla v budoucnu zastávat pozici na úrovni středního nebo vysokého managementu. Ovšem tyto respondenty výrazně převažují dotazovaní, kteří by se především chtěli stát experty ve svém oboru, nikoliv nezbytně na manažerské pozici (45 %). Podle výzkumu časopisu Harvard Business Review může být preference pro expertní kariérní dráhu způsobena tím, že je vnímaná jako méně riskantní a proto atraktivnější pro ženy, které tvoří necelé dvě třetiny vzorku.

Na druhém konci tohoto spektra je pouhých 11 % dotazovaných, kteří by si chtěli založit vlastní společnost. Více než třetina (36 %) respondentů usiluje o kariéru ve velké mezinárodní společnosti. „Podle celosvětového průzkumu společnosti Deloitte, který se také zaměřoval na mladou generaci, se s touto volbou setkáváme mnohem častěji v rozvíjejících se ekonomikách než v západních zemích,“ poznamenala Klára Šimčíková.

Diverzita: tolerantní přístup

Čeští studenti jsou tolerantní vůči práci v rozmanitém prostředí, zejména pokud jde o věk. Valná většina považuje starší kolegy za cenný zdroj znalostí pro ty, kteří teprve začínají pracovat, a téměř pro polovinu respondentů nehraje věk jejich přímých nadřízených žádnou roli. „Není překvapením, že se mladí rádi učí od svých zkušenějších, starších kolegů. To, že mohou pracovat se zkušeným uznávaným profesionálem, je pro ně zároveň velkou motivací,“ dodává Lucie Lidinská.

Pokud jde o pohlaví, skupiny nejmladších a nejméně zkušených respondentů mnohem častěji uvádějí, že by jako přímého nadřízeného upřednostnili muže, zatímco ostatní skupiny dotazovaných nemají v tomto směru žádné preference. Celkově čeští respondenti v průzkumu nejčastěji ocenili starší zaměstnance a zároveň považovali věk svých nadřízených za nevýznamný.

Celou studii s názvem „První kroky na trhu práce“ naleznete na www.deloitte.com/1steps.

Celá tisková zpráva
Považujete tyto informace za užitečné?