Článek

Podíl žen ve vedení firem v ČR

Praha, 20. listopadu 2014 – Největší podíl žen ve vedení firem v České republice je zejména v odvětví zdravotnictví, farmaceutického průmyslu a v pojišťovnictví. Nejmenší podíl manažerek je naopak v sektorech, jakými jsou energetika, bankovnictví a telekomunikace. Zatímco celkově ve statutárních orgánech (představenstvo a jednatelé společností) stovky největších firem v ČR zasedá v průměru 9,14 % žen, na manažerských pozicích ve zdravotnických institucích je 25,5 % žen.Vyplývá to z aktuální studieDeloitteCorporateGovernance Centra v ČR, která sleduje podle obratu 20 největších společností z 10 významných odvětví české ekonomiky.

„Je zajímavé, že ačkoli ohledně zastoupení žen probíhala poslední rok rozsáhlá diskuse, stále sejedná se o podobě směrnice, která by měla stanovit kvóty pro zastoupení žen v nevýkonných orgánech společností kótovaných na burze. Aktuální výsledky studie bohužel dokládají, že podíl žen ve vedení firem v ČR se meziročně téměř nezměnil a stále ve srovnání se světem zaostáváme,“ uvedl k výsledkům Jan Spáčil, vedoucí DeloitteCorporateGovernance Centra v ČR.

Z porovnání celkového podílu žen v dozorčích radách, které v České republice představují ony nevýkonné orgány dotčené evropskou regulací, vyplývá, že největší zastoupení mají ženy ze sektoru telekomunikace, doprava a IT (20 %), farmaceutický průmysl (20 %) a zdravotnictví (20 %). Následuje stavebnictví (16,9 %) a maloobchod (14,8 %). Nejméně žen v dozorčích radách naopak nalezneme mezi finančními institucemi – bankami a pojišťovnami. Zatímco v bankách zasedá v dozorčích radách 8,4 % žen, v pojišťovnách pouze 7,4 %. V energetice připadne na jednu ženu přibližně 10 mužů (9,2 % zastoupení žen) a v marketingu, PR a médiích (10,9 %).

Celkový podíl žen v orgánech společností, které jsou kótované na pražské burze, poklesl ze 7,38 % na 6,14 %. Zatímco podíl žen ve vedení (představenstvo a jednatelé společností)představuje 9,62 %, v dozorčích radách je třikrát méně žen (3,23 %), což znamená, že na jednu ženu připadne 31 mužů.

„Zastoupení žen by se mělo podstatně zvýšit po přijetí evropské směrnice, která má tuto problematiku v budoucnu regulovat. Návrh směrnice počítá zavedením 40% podílu žen v nevýkonných orgánech kótovaných společností v horizontu tří až pěti let,“ doplnilaJaroslava Ignáciková, advokátka v Ambruz&DarkDeloitteLegal, která je jedna z autorek průzkumu DeloitteCorporateGovernance Centra v ČR.

O DeloitteCorporateGovernance Centru v ČR

DeloitteCorporateGovernance Centrum v ČR je platforma, která si klade za cíl informovat o aktuálním vývoji v oblasti správy a řízení společností a spojovat zúčastněné subjekty i odborníky a reagovat tak na aktuální vývoj ekonomické situace, změny legislativy a nová soudní rozhodnutí. V rámci této iniciativy Deloitte realizuje pravidelné diskuze a semináře o aktuálních trendech a tématech, kulaté stoly, průzkumy a další aktivity reflektující situaci v oblasti správy a řízení společností.

Považujete tyto informace za užitečné?