Článek

Stavíme firmu budoucnosti

Magazín Deloitte Review, léto 2018

Změny iniciované nástupem moderních technologií mohou být disruptivní, nabízejí nám ale i nové účinné nástroje. Právě nadešel ten správný čas začít budovat firmu budoucnosti.

Zdá se, jako by v dnešní době téměř každý mluvil o tom, jak budeme pracovat v budoucnosti, počínaje business lídry přes akademiky až po média. Jak bude naše každodenní práce či celoživotní kariéra vypadat za nějakých deset, dvacet let? Jakou roli sehrají automatizace a umělá inteligence? Opravdu nám roboti seberou práci? Nahradí nakonec strojové učení to lidské? A co bude tato zásadní změna znamenat pro firmy, ekonomiku a společnost jako celek?

Změny iniciované nástupem moderních technologií mohou být disruptivní, současně nám ale poskytují i účinné nástroje, které můžeme využít k hlubšímu poznání, transformaci našeho podnikání i zvyšování hodnoty firmy. Právě nadešel ten správný čas začít budovat firmu budoucnosti.

Naše úsilí bude mít zřejmě dalekosáhlé dopady na všechny úrovně organizace i celý podnikatelský ekosystém. Výkonný management firem bude muset změnit svůj přístup a lépe se vzájemně koordinovat, aby jako celek fungoval jako symfonický CXO tým. Žádný výkonný ředitel nemůže nadesignovat budoucnost práce ve firmě jen sám za sebe. Dále bude třeba přehodnotit talentové modely. Talent čím dál více přestává být vázán na pracovní místo a navíc na trhu práce začíná určovat nové priority. Vedoucí organizace na tyto rychlé změny již reagují, podporují vznik otevřených komunit, které mají přilákat nové typy talentu, napomoci rozvoji spolupráce a podporovat kontinuální učení.

Jestliže chytré stroje dovedou činnosti automatizovat, inteligentní stroje pak dokáží rozšířit možnosti lidské práce. V oblasti poskytování odborných služeb jsme již svědky toho, jak umělá inteligence a další technologie posouvají možnosti lidského talentu a vynalézavosti. Nesmíme při tom ale zapomenout na to, co činí lidskou práci jedinečnou.

Těmito tématy se zabývá aktuální vydání magazínu Deloitte Review, které poskytuje nový pohled na příležitosti, jaké se nám nabízejí pro účinnou reorganizaci naší práce – za využití moderních technologií – tak, abychom dosáhli úspěchu i prosperity. Dozvíte se v něm o výsledcích výzkumu zaměřeného na design pracovního prostředí i well-being, zjistíte, jak odhalit tajemství interní mobility talentu ve firmě, a jaké zastává nově nastupující skupina výkonných IT ředitelek názory na kariéru, strategii vedení i to, zda jsou ženy budoucností IT. Jak nastiňují další články v tomto vydání, postupující změny, kterých jsme svědky na pracovišti, budou mít významné sociální dopady. Technologie a mobilita zásadně změní způsob, jak dnes žijeme, od urbanistického plánování až po způsoby poskytování veřejných služeb.

Věříme, že vám toto vydání Deloitte Review magazínu poskytne inspiraci i četné náměty k zamyšlení. Stáhněte si celé vydání nebo si ze seznamu níže vyberte články, které vás zaujaly.

Témata v tomto čísle (v anglickém jazyce)