Green Frog Award

Perspektivy

Green Frog Award

Cena za nejlepší zprávu o trvalé udržitelnosti

O soutěži Green Frog Award

Společnost Deloitte uděluje cenu za nejlepší zprávu o trvalé udržitelnosti od roku 2009, kdy byla soutěž poprvé vyhlášena v Maďarsku. V následujících letech se do ní zapojily firmy z dalších zemí ze středoevropského regionu včetně České republiky. Cílem soutěže Green Frog Award je nalézt nejlepší zprávy v oblasti nefinančního reportingu ve střední Evropě.

V 18. ročníku Deloitte Green Frog Award zvítězila v kategorii Nejlepší nefinanční zpráva společnost Plzeňský Prazdroj (tisková zpráva, LinkedIn).

Přihlašování do soutěže probíhá prostřednictvím on-line formuláře. Další ročník soutěže je ve fázi plánování, prosíme tedy o strpení.

Ocenění Green Frog je realizováno na dvou úrovních:

  • Národní úroveň – Společnosti mohou prokázat své udržitelné aktivity na národní úrovni prostřednictvím nefinančních zpráv nebo integrovaných zpráv, které jsou hodnoceny a oceňovány národní porotou.
    Společnosti, jejichž zprávy získaly nejlepší hodnocení, budou soutěžit o regionální cenu Green Frog. Vítězové obdrží národní ocenění Green Frog za nefinanční výkaznictví, nejlepší integrovanou zprávu nebo speciální ocenění.
  • Regionální úroveň – Společnosti oceněné na národní úrovni jsou automaticky nominovány do soutěže na úrovni regionu střední Evropy, přičemž jsou hodnoceny a oceněny regionální porotou. Vítězové obdrží ocenění Green Frog pro region střední Evropy za nejlepší nefinanční zprávu, nejlepší integrovanou zprávu, či speciální ocenění.

Podmínky soutěže

Zpráva by měla pokrývat alespoň jedno území středoevropského regionu a měla by být vypracována pro použití na lokálním trhu (trzích). Porota nebude hodnotit globální zprávy přeložené do místního jazyka ani výběr osvědčených postupů v rámci Green Frog Awards.

Nebudou přijímány zprávy, které se zaměřují výhradně na jednu problematiku v oblasti udržitelnosti, např. environmentální zprávy, zprávy nadací atd.

Jazyk zpráv:

Národní úroveň – společnosti mohou předložit zprávy ve svém národním jazyce nebo v angličtině

Regionální úroveň – zprávy budou vyhodnoceny mezinárodní porotou, proto společnosti, které postoupily do užšího výběru na národní úrovni, budou vyzvány k předložení anglické verze zprávy, pokud své zprávy původně předložily v jiné jazykové verzi

Jakými pokyny by se měly zprávy řídit?

GRI G4, standard GRI, IIRC, iniciativa UN Global Compact, ISO 26000, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU o zveřejňování nefinančních údajů a informací o diverzitě určitými velkými společnostmi či skupinami.


Složení lokální poroty v České republice:

  • Lucie Mádlová (A-CSR)
  • Zuzana Dvořáková (Profesorka, ČVUT)
  • Eva Chvalkovská (Expert pro sociálně odpovědné veřejné zadávání, MPSV)

Kontakt

Lenka Neuvirtová
Ředitelka v oddělení auditu
Vedoucí iniciativy zaměřené na trvale udržitelný rozvoj

Tereza Kovalová
Koordinátorka iniciativy zaměřené na trvale udržitelný rozvoj
tkovalova@deloittece.com