Perspektivy

Green Frog Award

Cena za nejlepší zprávu o trvalé udržitelnosti

O soutěži Green Frog Award

Společnost Deloitte uděluje cenu za nejlepší zprávu o trvalé udržitelnosti od roku 2000, kdy byla soutěž poprvé vyhlášena v Maďarsku. V následujících letech se do ní zapojily firmy z dalších zemí ze středoevropského regionu včetně České republiky. Cílem soutěže Green Frog Award je nalézt nejlepší zprávy v oblasti nefinančního reportingu ve střední Evropě.

Ocenění Green Frog je realizováno na dvou úrovních:

  • Národní úroveň – Společnosti mohou prokázat své udržitelné aktivity na národní úrovni prostřednictvím nefinančních zpráv, které jsou hodnoceny a oceňovány národní porotou.

    Společnosti, jejichž zprávy získaly nejlepší hodnocení, budou soutěžit o hlavní cenu Green Frog, jakož i o několik dalších ocenění v samostatných kategoriích. Vítězové obdrží národní ocenění Green Frog za nefinanční výkaznictví.
  • Regionální úroveň – Společnosti oceněné na národní úrovni jsou automaticky nominovány do soutěže na úrovni regionu střední Evropy, přičemž jsou hodnoceny a oceněny regionální porotou. Společnosti s nejlepšími zprávami se utkají o hlavní regionální cenu Green Frog, jakož i o několik dalších ocenění v samostatných kategoriích. Vítězové obdrží ocenění Green Frog pro region střední Evropy za nefinanční výkaznictví.

Podmínky soutěže

Zpráva by měla pokrývat alespoň jedno území středoevropského regionu a měla by být vypracována pro použití na lokálním trhu (trzích). Porota nebude hodnotit globální zprávy přeložené do místního jazyka ani výběr osvědčených postupů v rámci Green Frog Awards.

Nebudou přijímány zprávy, které se zaměřují výhradně na jednu problematiku v oblasti udržitelnosti, např. environmentální zprávy, zprávy nadací atd. 

Jazyk zpráv:

  • Národní úroveň – společnosti mohou předložit zprávy ve svém národním jazyce nebo v angličtině
  • Regionální úroveň – zprávy budou vyhodnoceny mezinárodní porotou, proto společnosti, které postoupily do užšího výběru na národní úrovni, budou vyzvány k předložení anglické verze zprávy, pokud své zprávy původně předložily v jiné jazykové verzi

Jakými pokyny by se měly zprávy řídit?

GRI G4, standard GRI, IIRC, iniciativa UN Global Compact, ISO 26000, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU o zveřejňování nefinančních údajů a informací o diverzitě určitými velkými společnostmi či skupinami.

Reporty budou hodnoceny podle následujících kategorií: Udržitelnost a strategické závazky, Závažnost, Obsah, Struktura a kreativita komunikace, Měřitelnost dopadu, Integrace finančních i nefinančních údajů. Přesný popis hodnotících kategorií naleznete zde (PDF).

Složení lokální poroty v České republice:

  • Lucie Mádlová (Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s)
  • Ing. Pavel Vinkler, Ph.D. (Ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu)
  • Petr Lebeda (Ředitel thinktanku GLOPOLIS, ekonom)

Další informace najdete na tomto odkazu.

Kontakty:

Lenka Neuvirtová
Ředitelka v oddělení auditu
Vedoucí iniciativy zaměřené na trvale udržitelný rozvoj

Daniela Kubešová
Koordinátorka iniciativy zaměřené na trvale udržitelný rozvoj

Byl pro Vás tento článek přínosný?