Perspektivy

Green Frog Award

Cena za nejlepší zprávu o trvalé udržitelnosti

„Vítězem Green Frog Award za Českou republiku se stala společnost Veolia.“

„Ocenění za nejlepší zprávu o udržitelnosti, environmentální politice nebo CSR ve středoevropském regionu za rok 2016 získala polská společnost Lubelski Węgiel 'Bogdanka' S.A.
Zpráva přední polské těžební společnosti byla považována za nejlepší z 65 předložených zpráv z 5 středoevropských trhů. Mezinárodní porota navíc udělila čestné uznání společnosti KGHM a Kompania Piwowarska, jakož i chorvatské společnosti INA."

Deloitte Česká republika

O soutěži Green Frog Award

Společnost Deloitte uděluje cenu za nejlepší zprávu o trvalé udržitelnosti od roku 2000, kdy byla soutěž poprvé vyhlášena v Maďarku. V následujících letech se do ní zapojily firmy z dalších zemí ze středoevropského regionu včetně České republiky. Cílem soutěže Green Frog Award je nalézt nejlepší zprávy v oblasti nefinančního reportingu ve střední Evropě.

Termín dalšího kola soutěže bude uveřejněn v červnu 2017.

Podmínky soutěže

Zprávu o udržitelnosti, environmentální politice nebo CSR, která byla vydána v posledním jednom až dvou účetních obdobích, a to buď samostatně, nebo jako součást výroční zprávy, mohou do soutěže přihlásit všechny společnosti se sídlem v ČR. Podmínkou je, aby zpráva byla v anglickém jazyce a připravena v souladu např. s GRI G3.1, GRI G4, IIRC, EU Directive 2014/95/EU, UN Global Compact, ISO 26000 apod.

Lokálně i mezinárodně složená porota bude hodnotit šest kategorií: Udržitelnost a strategické závazky, Závažnost, Obsah, Struktura a kreativita komunikace, Měřitelnost dopadu, Integrace finančních i nefinančních údajů. Přesný popis hodnotících kategorií naleznete zde.

Kontakty:

Lenka Neuvirtová
Ředitelka v oddělení auditu
Vedoucí iniciativy zaměřené na trvale udržitelný rozvoj

Daniela Kubešová
Koordinátorka iniciativy zaměřené na trvale udržitelný rozvoj

Byl pro Vás tento článek přínosný?

Související články