Investing in Central Europe

Článek

Investování ve střední Evropě

Porovnali jsme jednotlivé země a možnosti, jaké nabízí

Mezi hlavní faktory, které motivují investory k přímým přeshraničním investicím, obvykle patří přístup na nové a rostoucí trhy nebo snaha snížit náklady. A právě tyto možnosti ve velkém nabízejí země střední Evropy. Naše publikace „Investování ve střední Evropě“ je tak užitečným materiálem pro všechny, kteří investice v tomto regionu zvažují.

Proč investovat ve střední Evropě?

V rámci Evropské unie nabízí region střední Evropy relativně nízké náklady na pracovní sílu, příznivé daňové prostředí, dostupné daňové pobídky a aktuálně i stabilně rostoucí HDP ve většině ekonomických odvětví. Co se mění, to je situace na trhu práce: Zatímco dříve byly za trhy s levnou pracovní silou považovány země jižní Evropy, tj. Španělsko, Portugalsko či Řecko, v posledních 10 letech je vystřídaly ty ze střední Evropy. Přitažlivost těchto trhů však není založena jen na nízkých platech. V poslední době vykazují značnou růstovou divergenci.

Investoři rovněž získají dobrý poměr mezi kvalitou a náklady na pracovní sílu, neboť většina zahraničních společností se shodne na tom, že ve srovnání s ostatními evropskými a nově vznikajícími trhy je kvalita zaměstnanců ve střední Evropě celkově poměrně dobrá.

 

Investování ve střední Evropě

Fakta o střední Evropě

  • Klíčové země regionu střední Evropy vykazují relativně dobrý růst, v roce 2015 a 2016 dokonce osmkrát vyšší růst HDP než země Latinské Ameriky. 
  • Polský trh patří mezi zeměmi přecházejícími na tržní ekonomiku mezi nejvýkonnější na světě.
  • V letech 2014-2015 vykazovalo Maďarsko a Česká republika jeden z nejvyšších nárůstů důvěry spotřebitelů na světě. 
  • Při navýšení růstu eurozóny o 1 % se navýší růst zemí regionu střední Evropy o 1,3 %.
  • Jihovýchodní Evropa, s výjimkou Rumunska, si nevedla až tak dobře, a to zejména kvůli strukturálním ekonomickým problémům, jako je schodek státního rozpočtu, zadluženost a špatné rozdělení finančních zdrojů. Srbsko volá po úsporných opatřeních, které by mu pomohly překonat mírný pokles v růstu. 
  • Trhy jihovýchodní Evropy byly zhruba 9 - 18 měsíců za vývojem na trzích ve střední Evropě, ale v polovině roku 2016 se jim podařilo zvýšit růst HDP téměř na 3 %, a dohnat tak růst HDP v zemích střední Evropy.