O nás

Vedení Deloitte v České republice

Seznamte se s vedoucími partnery Deloitte v ČR

Miroslav Svoboda

Country leader Deloitte ČR

Miroslav Svoboda je od 1. června 2022 Country leaderem Deloitte Česká republika. Současně je seniorním partnerem v daňovém a právním oddělení, předtím působil i jako partner zodpovědný za tým finančního poradenství. 
Specializuje se na služby při fúzích a akvizicích a komplexní projekty mezinárodního zdanění a právní a účetní strukturace fúzí a akvizic. Je zároveň lídrem platformy Deloitte Private, zaměřené na poskytování služeb privátním vlastníkům a soukromým společnostem a programu Czech Best Managed Companies oceňujícího přední soukromě vlastněné společnosti v České republice. Do Deloitte nastoupil v roce 2003 a postupně se vypracoval až na úroveň partnera. Vystudoval ekonomii a management na Mendelově Univerzitě v Brně.

David Batal

Vedoucí partner oddělení auditorských a poradenských služeb

David Batal je vedoucím partnerem oddělení auditorských služeb Deloitte v České republice a na Slovensku. V Deloitte začal pracovat v roce 1999 poté, co dokončil studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor Podniková ekonomika a management. V roce 2003 dokončil studia ACCA a stal se autorizovaným účetním znalcem ve Velké Británii (člen the Association of Chartered Certified Accountants). Od roku 2009 je statutárním auditorem registrovaným v Komoře auditorů České republiky. V roce 2017 se stal členem The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ACA). Během své kariéry získal rozsáhlé zkušenosti s vedením auditu a poradenskými službami řadě společností včetně lokálních i zahraničních skupin, zejména v sektoru finančních institucí, stavebnictví a výrobních podniků.

David Batal

Adham Hafoudh

Vedoucí partner daňového a právního oddělení

Adham Hafoudh je vedoucím partnerem daňového a právního oddělení Deloitte v České republice a na Slovensku. Zaměřuje se zejména na DPH a má rozsáhlé zkušenosti se strukturováním DPH při mezinárodních obchodních transakcích, jednáním s finančními úřady a technologickou agendou v oblasti daní. Má také bohaté zkušenosti se zakázkami širšího daňového poradenství. K jeho klientům patří jak nadnárodní, tak lokální společnosti z nejrůznějších oborů. Je členem Komory daňových poradců České republiky.

Adham Hafoudh

Pavel Šiška

Vedoucí partner oddělení poradenských služeb

Pavel Šiška je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb Deloitte v České republice a na Slovensku. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvětví se podstatnou část svého profesního života věnoval bankovnictví a pojišťovnictví. Před nástupem do Deloitte pracoval v IBM, v Commerzbank a BNP Dresdner Bank.

Pavel Šiška

Miroslav Linhart

Vedoucí partner oddělení finančního poradenství

Miroslav Linhart je vedoucím partnerem oddělení finančního poradenství Deloitte v České republice a na Slovensku, kde současně vede oblast poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Specializuje se na služby corporate finance zaměřené na nemovitostní transakce, oceňování nemovitostí, komerční due diligence, analýzy trhů a vyhledávání akvizičních cílů, ekonomické studie proveditelnosti nebo přípravu investičních a obchodních plánů. Miroslav je certifikovaným účetním znalcem ve Velké Británii (ACCA), publikuje články v ekonomických a odborných médiích a je častým hostem odborných konferencí.

Miroslav Svoboda
Považujete tyto informace za užitečné?