O nás

Vedení Deloitte v České republice

Seznamte se s vedoucími partnery Deloitte v ČR

Diana Rádl Rogerová

Řídící partnerka Deloitte ČR

Diana Rádl Rogerová je od 1. prosince 2016 řídící partnerkou české kanceláře Deloitte. Ve společnosti Deloitte pracuje již od roku 1996. Posledních 10 let působila jako partnerka v oddělení auditních služeb. V rámci svých aktivit zodpovídá také za tým expertů poskytujících poradenství finančním institucím v ČR a za služby pro odvětví nemovitostí ve střední Evropě. Diana během své více než 20leté kariéry v Deloitte získala bohaté zkušenosti s auditem a výkaznictvím podle českých účetních standardů, mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví, s poradenstvím v oblasti financí podniku, řízení aktiv a pasiv podniků, zajišťování apod. Je členkou Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), auditorkou s licencí Komory auditorů České republiky a vlastní profesní kvalifikaci v oblasti IFRS (DipIFR).

Diana Rádl Rogerová

Josef Kotrba

Chairman Deloitte ČR

Josef Kotrba je od 1. prosince 2016 Chairman české pobočky Deloitte. Jako člen úzkého vedení se věnuje práci s klíčovými klienty, reprezentaci firmy na trhu. I nadále vede strategické projekty v oblasti korporátních financí. Od roku 2010 byl vedoucím partnerem Deloitte ČR. Dříve působil jako člen představenstva a náměstek generálního ředitele České spořitelny a byl odpovědný za investiční bankovnictví. V oblasti podnikových financí vedl transakce zahrnující několik projektů pro velké národní i nadnárodní společnosti, a to jak na straně kupujících, tak i prodávajících.

Josef Kotrba

Martin Tesař

Vedoucí partner oddělení auditorských a poradenských služeb

Martin Tesař je autorizovaným účetním znalcem ve Velké Británii (FCCA), českým licencovaným auditorem a držitelem profesní kvalifikace IFRS (DipIFR). Je členem Komory auditorů České republiky a statutárním auditorem. Martin Tesař má pracovní zkušenosti z kanceláře Deloitte ve Washingtonu a také ze zemí regionu Deloitte Central Europe.

Martin Tesař

Jaroslav Škvrna

Vedoucí partner daňového oddělení

Jaroslav Škvrna je vedoucím partnerem daňového a právního oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Má více než dvacet let zkušeností s poskytováním služeb klientům. Specializuje se na různou daňovou problematiku a státní granty a daňové pobídky. Je právníkem zaměřujícím se na daňové právo a členem Komory daňových poradců. Šest let také vedl daňová a právní oddělení ve střední a východní Evropě, a získal tak podrobný přehled o vývoji daňového prostředí v tomto regionu.

Jaroslav škvrna

Pavel Šiška

Vedoucí partner oddělení poradenských služeb

Pavel Šiška je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte od roku 2013. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvětví se podstatnou část svého profesního života věnoval bankovnictví a pojišťovnictví. Před nástupem do Deloittu pracoval v IBM, v Commerzbank a BNP Dresdner Bank.

Pavel Šiška

Miroslav Svoboda

Vedoucí partner pro oddělení finančního poradenství

Miroslav je vedoucím partnerem oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte ČR. Zaměřuje se na služby při fúzích a akvizicích a jeho zkušenosti pocházejí z komplexních projektů mezinárodního zdanění a právní a účetní struktury fúzí a akvizic. Podílel se na realizaci různých mezinárodních zakázek, strukturování a akvizic a českých i mezinárodních projektů restrukturalizace a refinancování, včetně rozdělení a prodejů společnosti.

Miroslav Svoboda
Byl pro Vás tento článek přínosný?