O nás

Vedení Deloitte v České republice

Seznamte se s vedoucími partnery Deloitte v ČR

Diana Rádl Rogerová

Řídící partnerka Deloitte ČR

Diana Rádl Rogerová působí v Deloitte již od roku 1996, kde se následně stala partnerkou v oddělení auditních služeb. Od roku 2016 je řídící partnerkou Deloitte Česká republika, a současně zastává roli Chief Strategic Officera pro Deloitte Central Europe.

V rámci svých aktivit zodpovídá také za tým expertů poskytujících poradenství finančním institucím v ČR. Diana během své více než 20leté kariéry v Deloitte získala bohaté zkušenosti s auditem a výkaznictvím podle českých účetních standardů, mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví, s poradenstvím v oblasti financí podniku, řízení aktiv a pasiv podniků, zajišťování apod. Je členkou Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), auditorkou s licencí Komory auditorů České republiky a vlastní profesní kvalifikaci v oblasti IFRS (DipIFR).

Diana Rádl Rogerová

Josef Kotrba

Chairman Deloitte ČR

Josef Kotrba je od 1. prosince 2016 Chairman české pobočky Deloitte. Jako člen úzkého vedení se věnuje práci s klíčovými klienty, reprezentaci firmy na trhu. I nadále vede strategické projekty v oblasti korporátních financí. Od roku 2010 byl vedoucím partnerem Deloitte ČR. Dříve působil jako člen představenstva a náměstek generálního ředitele České spořitelny a byl odpovědný za investiční bankovnictví. V oblasti podnikových financí vedl transakce zahrnující několik projektů pro velké národní i nadnárodní společnosti, a to jak na straně kupujících, tak i prodávajících.

Josef Kotrba

David Batal

Vedoucí partner oddělení auditorských a poradenských služeb

David Batal je vedoucím partnerem oddělení auditorských služeb společnosti Deloitte Česká republika. Začal pracovat u společnosti v roce 1999 poté, co dokončil studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor Podniková ekonomika a management. V roce 2003 dokončil studia ACCA a stal se autorizovaným účetním znalcem ve Velké Británii (člen the Association of Chartered Certified Accountants). Od roku 2009 je statutárním auditorem registrovaným v Komoře auditorů České republiky. V roce 2017 se stal členem The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ACA). Během své kariéry získal rozsáhlé zkušenosti s auditem společností v oblasti nemovitostí, stavebnictví a finančních institucí. V posledních letech také vedl služby auditního poradenství zahrnující účetní poradenství, interní audit a řízení finančních rizik.

David Batal

Adham Hafoudh

Vedoucí partner daňového a právního oddělení

Adham Hafoudh je vedoucím partnerem daňového a právního oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Zaměřuje se zejména na DPH a má rozsáhlé zkušenosti se strukturováním DPH při mezinárodních obchodních transakcích, jednáním s finančními úřady a technologickou agendou v oblasti daní. Má také bohaté zkušenosti se zakázkami širšího daňového poradenství, tři roky vedl daňové a právní oddělení na Slovensku. K jeho klientům patří jak nadnárodní, tak lokální společnosti z nejrůznějších oborů. Je členem Komory daňových poradců České republiky. Zároveň působí ve výkonném výboru Deloitte Central Europe, kde je zodpovědný za oblast talentu a lidských zdrojů. Z této pozice dohlíží na rozvoj agendy lidských zdrojů v celé střední Evropě.

Adham Hafoudh

Pavel Šiška

Vedoucí partner oddělení poradenských služeb

Pavel je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte Česká republika od roku 2013. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvětví se podstatnou část svého profesního života věnoval bankovnictví a pojišťovnictví. Před nástupem do Deloitte pracoval v IBM, v Commerzbank a BNP Dresdner Bank.

Pavel Šiška

Miroslav Linhart

Vedoucí partner oddělení finančního poradenství

Miroslav Linhart je vedoucím partnerem oddělení finančního poradenství Deloitte Česká republika, kde současně vede oblast poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Specializuje se na služby corporate finance zaměřené na nemovitostní transakce, oceňování nemovitostí, komerční due diligence, analýzy trhů a vyhledávání akvizičních cílů, ekonomické studie proveditelnosti nebo přípravu investičních a obchodních plánů. Miroslav je certifikovaným účetním znalcem ve Velké Británii (ACCA), publikuje články v ekonomických a odborných médiích a je častým hostem odborných konferencí.

Miroslav Svoboda
Považujete tyto informace za užitečné?