Článek

Průzkum Deloitte mezi mileniály a generací Z

Pokles loajality vůči zaměstnavateli, zklamání z neetického chování firem, práce u jedné společnosti maximálně na dva roky.

Více než 80 % mileniálů i zástupců generace Z si myslí, že obchodní úspěch firem by se neměl měřit jen podle finanční výkonnosti. Celé tři čtvrtiny mileniálů věří, že nadnárodní firmy mají potenciál k tomu, aby pomáhaly řešit hospodářské, environmentální i sociální výzvy společnosti. Prioritou by tak mělo být vytváření pracovních míst, inovace, rozvíjení života a kariéry zaměstnanců včetně pozitivního dopadu na společnost a životní prostředí.

Co dalšího průzkum Deloitte provedený mezi více než 10 tisíci mileniály a bezmála dvěma tisícovkami příslušníků generace Z zjistil?

  • Méně než polovina mileniálů věří, že se podniky chovají eticky, proti předchozímu roku došlo k poklesu z 65 % na 48 %, což je vůbec nejnižší číslo za čtyři roky. A stejně tak, že by hlavní lídři opravdu napomáhali zlepšit společnost (47 % respondentů letos oproti 62 % loni).
  • Bezmála polovina (43 %) mileniálů a 61 % respondentů generace Z předpokládá, že opustí svou práci v průběhu 2 let; pouze 28 % plánuje zůstat u daného zaměstnavatele dalších pět let.
  • Obě generace si moc dobře uvědomují, že čtvrtá průmyslová revoluce dokáže lidi osvobodit od rutinních pracovních činností, o ztrátu pracovního místa se ale obává jen 17 % všech mileniálů. Tam, kde už organizace technologie pramenící z Průmyslu 4.0 využívají, je číslo o něco vyšší (32 %). Třetina mileniálů ale nepovažuje aktuální připravenost jejich firmy na nové změny za dostatečnou.
  • Loajalita k zaměstnavateli se ze strany generace Z a mileniálů snižuje (stejně jako důvěra v byznys).

Zajímají vás podrobné výsledky? Stáhněte si Deloitte Millenial Survey 2018.

Považujete tyto informace za užitečné?