header image

Článek

Průzkum Deloitte mezi mileniály a zástupci generace Z 2022

Mladé generace trápí finanční nejistota, při volbě zaměstnání řeší work-life balance či udržitelnost

Náklady na živobytí, zodpovědnost vůči životnímu prostředí, duševní zdraví či work-life balance – to jsou jen některá z témat, která nejčastěji ve svých zaměstnáních řeší zástupci z řad mileniálů a generace Z. Jejich nároky na udržitelnost, zdravou firemní kulturu, flexibilní pracovní režim či well-being se zvyšují, dostát jim však není – zejména v časech krize – leckdy jednoduché. Jaká je aktuální situace a jak mohou mladým generacím vyjít firmy vstříc, jsme zjišťovali v tradičním průzkumu Deloitte.

Průzkum Deloitte mezi mileniály a zástupci generace Z probíhal ve 46 zemích z celého světa, celkem se jej zúčastnilo více než 23 tisíc respondentů. Cílem našeho pravidelného průzkumu je zjistit, jaká témata zejména v pracovním životě řeší mileniálové a generace Z, jaké faktory mají vliv na jejich postoje a rozhodování a jak vidí svoji profesní budoucnost. Informace, které studie přináší, mohou využít (nejen) podnikatelé, kteří díky nim mohou mladším generacím vyjít vstříc a přizpůsobit pracovní podmínky jejich potřebám.

Mileniálové a generace Z: Klíčová témata v oblasti zaměstnání

  • Vysoké náklady na živobytí a ekonomická nejistota. To jsou hlavní témata jak pro mileniály (36 %), tak pro generaci Z (29 %). Zástupci obou generací jako nejčastější problém shodně uváděli, že žijí „od výplaty k výplatě“ a dlouhodobě se obávají, že nebudou schopní pokrýt své běžné výdaje (více než 45 %). Přibližně tři čtvrtiny dotazovaných se také domnívají, že pomyslné nůžky mezi chudými a bohatými se dlouhodobě rozevírají.
  • Plat, obsah práce a soulad s firemními hodnotami. Finanční ohodnocení je hlavním důvodem, proč mileniálové a zástupci generace Z opouští svá zaměstnání. Při výběru zaměstnavatele však vedle platu hrají roli také work-life balance (který je důležitý pro 32 % zástupců generace Z a pro 39 % mileniálů), možnosti vzdělávání a rozvoje (shodně 29 %) či pozitivní firemní kultura (shodně 23 %). Soulad s hodnotami zaměstnavatelů je také klíčovým faktorem pro setrvání v zaměstnání – zhruba dva z pěti respondentů uvedli, že odmítli práci nebo úkol, protože neodpovídaly jejich hodnotám / nebyly v souladu s jejich postoji. A důležitá je pro mladé generace také flexibilita – přes 75 % dotázaných preferuje distanční či hybridní režim práce.
  • Udržitelný přístup a zodpovědnost vůči životnímu prostředí. I to mladé generace vyžadují od zaměstnavatelů. Pouhých 15 % zástupců generace Z a 14 % mileniálů je toho názoru, že firma, ve které pracují, podniká dostatečné kroky v boji proti klimatické změně. Samy mladé generace se v tomto směru angažují – 90 % dotázaných se (alespoň částečně) chová udržitelně a snižuje svůj negativní dopad na životní prostředí.
  • Stres, syndrom vyhoření a duševní zdraví. Jedná se o stále aktuální témata, zejména pro generaci Z (46 %), jejíž zástupci popisují pocity dlouhodobého vystresování. Podobnou situaci prožívají v mírně menší míře i mileniálové (38 %), v tomto případě lze však sledovat meziroční zlepšení. Problémem obou generací je však shodně syndrom vyhoření (více než 45 %) způsobený intenzitou nebo náročností jejich práce. Je tu však příslib zlepšení – více než 50 % dotázaných se domnívá, že zaměstnavatelé začali témata jako duševní zdraví či well-being v uplynulých měsících řešit intenzivněji, a to zejména v souvislosti s koronavirovou krizí.
The Deloitte Global Millennial and Gen Z Survey 2022
image

Jak to vidí zetkaři a mileniálové v Česku? 

Preferují flexibilní pracovní dobu a home office

Dvě třetiny zetkařů chtějí vždy pracovat remote, naopak 60 % mileniálů preferuje hybridní uspořádání práce. Jako hlavní výhody vzdálené práce obě generace označují možnost věnovat se vedle práce i jiným věcem. Generace Z si ale uvědomuje, že home office ztěžuje navazování kontaktů s kolegy. Mileniálové preferují vzdálenou práci i proto, že pak mohou trávit více času s rodinou. A jaký recept mají obě generace na zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem? Odpovědí je umožnění flexibilní pracovní doby i vzdálené práce. 

A zatímco z globálního pohledu patří mezi tři nejčastější obavy zetkařů náklady na živobytí, změny klimatu a nezaměstnanost, čeští představitelé této generace staví do popředí vedle environmentálních otázek náklady na živobytí. Jako třetí obavu označují vzdělávání a rekvalifikaci.  Zetkaři (60 %) i mileniálové (67 %) se víceméně shodnou na tom, že se v následujících 12 měsících v Česku zhorší celková ekonomická situace.  

Deloitte Global 2022 Gen Z and Millennial Survey - Czech Republic
Považujete tyto informace za užitečné?