header image

Článek

Průzkum Deloitte mezi mileniály a zástupci generace Z 2023

Generaci Z a mileniálům brání vysoké životní náklady v plánování budoucnosti

Životní náklady, odpovědnost k životnímu prostředí, duševní zdraví nebo rovnováha mezi pracovním a rodinným životem – to jsou jen některá z témat, se kterými se mileniálové a zástupci generace Z při své práci nejčastěji setkávají. Jejich nároky na udržitelný rozvoj, zdravou firemní kulturu nebo pružnou pracovní dobu rostou, ale splnit je někdy není snadné, zvláště v době krize. V tradičním průzkumu Deloitte jsme zjišťovali, jaká je současná situace a jak mohou firmy vyjít vstříc mladším generacím.

Každoročního průzkumu mezi mileniály a zástupci generace Z ve 44 zemích se účastnilo téměř 23 tisíc respondentů. Cílem tohoto pravidelného průzkumu je zjistit, jaká témata hlavně v pracovním životě řeší generace Z a mileniálové, jaké faktory ovlivňují jejich postoje a rozhodování a v čem vidí svou profesní budoucnost. Informace získané průzkumem mohou využít (nejen) podnikatelé, kteří díky nim mohou lépe porozumět mladým generacím a přizpůsobovat pracovní podmínky potřebám svých zaměstnanců.

Mileniálové a generace Z: Klíčová témata v oblasti zaměstnání

  • Větší flexibilita a lepší work-life balance. Pandemie přiměla všechny k přehodnocení role, kterou práce hraje v jejich životech. Generace Z i mileniálové chtějí flexibilitu v tom, kde a kdy pracují. V dnešní době má 22 % Gen Z a 20 % mileniálů úplnou kontrolu nad tím, kde pracují. Po takové volnosti však touží 27 % Gen Z i mileniálů.
  • Vysoké náklady na živobytí jako hlavní zábrana při plánování budoucnosti. Generace Z a mileniálové nadále uvádějí životní náklady jako svůj největší problém nad nezaměstnaností a změnou klimatu. Více než polovina generace Z (51 %) a mileniálů (52 %) říká, že žije od výplaty k výplatě. Navzdory jejich touze po lepší rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, si mnoho příslušníků generace Z (46 %) a mileniálů (37 %) bylo nuceno najít vedle hlavního zaměstnání další práci na částečný nebo plný úvazek, aby pokryli všechny své výdaje.
  • Přetrvávající stres a syndrom vyhoření. Téměř polovina generace Z (46 %) a čtyři z 10 mileniálů (39 %) uvádějí, že se cítí neustále nebo po většinu času ve stresu. Kromě obav o jejich osobní finance a blaho jejich přátel a rodiny přispívá k pocitu stresu i velká pracovní zátěž. Navzdoru snaze o lepší rovnováhu mezi volným časem a prací 23 % generace Z a 30 % mileniálů říká, že odpovídají na pracovní e-maily mimo běžnou pracovní dobu nejméně pět dní v týdnu.
  • Snaha o větší udržitelnost jako základ pro rozhodnutí o životním stylu a kariéře. Šest z 10 příslušníků generace Z a mileniálů uvádí, že v uplynulém měsíci pociťovali úzkost ohledně životního prostředí. Právě toto se stává jedním z největších faktorů při výběru zaměstnavatele. Více než polovina respondentů uvádí, že před nástupem do nové práce zkoumá dopad značky na životní prostředí a její politiku. Jeden ze šesti respondentů uvádí, že již změnil zaměstnání nebo odvětví kvůli obavám o klima a přibližně čtvrtina respondentů říká, že to plánuje v budoucnu.
The Deloitte Global Millennial and Gen Z Survey 2023

Jak to vidí Gen Z a mileniálové u nás? 

Na rozdíl od globálních respondentů je netrápí nezaměstnanost

Největším aktuálním problémem, kterému v České republice čelí jak generace Z (35 %), tak mileniálové (45 %), jsou náklady na bydlení. Téměř 50 % českých mileniálů i Gen Z věří, že pokud se v následujících 12 měsících nezlepší stav ekonomiky, bude skoro nemožné si najít práci, požádat o zvýšení platu, požádat o povýšení, založit rodinu nebo si pořídit dům. Aktuálně v České republice žije 37 % zástupců generace Z a 34 % mileniálů od výplaty k výplatě, což je ale výrazně méně než Gen Z (51 %) a mileniálů (52 %) globálně.

Kromě ekonomické nejistoty trápí příslušníky generace Z politická nestabilita (28 %), u mileniálů je to pak nedostatek finančních zdrojů (30 %). Vzhledem k postupnému stárnutí generace mileniálů, vnímá 19 % z nich i důležitost prevence zdravotní péče, zatím co Gen Z vnímají jako podstatnější záležitost k řešení terorismus (18 %). Globální respondenti z Gen Z i mileniálů do svých odpovědí zahrnuli navíc také nezaměstnanost, která české respondenty téměř netrápí. 

Deloitte Global 2023 Gen Z and Millennial Survey - Czech Republic
Považujete tyto informace za užitečné?