Article

Mileniálové a generace Z se obávají budoucnosti

Nevěří institucím, na společenský vývoj se dívají pesimisticky

Navzdory globálnímu ekonomickému růstu cítí mileniálové a příslušníci generace Z nejistotu a pesimismus. Nedůvěřují veřejným institucím ani soukromým firmám, od nichž jako od svých potenciálních zaměstnavatelů očekávají, že se by se měly podílet na zlepšení kvality života. Obě generace vyjádřily vyšší loajalitu k zaměstnavatelům, kteří se snaží řešit problémy, jež u nich nejvíce rezonují, a to jsou ochrana životního prostředí a nezaměstnanost.

Globálního průzkumu společnosti Deloitte se letos zúčastnilo více než 13 tisíc mileniálů a 3 tisíce zástupců generace Z ze 42 zemí.

Jaká klíčová zjištění z letošního průzkumu vyplývají?

  • U respondentů převládá pesimismus. Pouze 26 % předpokládá, že se budou ekonomické podmínky v jejich zemích v příštím roce zlepšovat. Vloni to bylo 45 %.
  • Nedostatečná sociální mobilita a nerovnost v příjmech byly v průzkumu uváděny jako hlavní výzvy, kterým dnes svět čelí. Tento problém by podle mileniálů měly řešit vlády, které k tomu mají prostředky. Až 73 % respondentů si však myslí, že političtí lídři nemají na svět pozitivní dopad.
  • Mezi oběma generacemi panuje nízká důvěra v masmédia – 43 % respondentů uvedlo, že tradiční média negativně ovlivňují dění ve světě a 27 % vyjádřilo nulovou důvěru v média jako spolehlivý zdroj informací.
  • Oproti loňskému průzkumu se snížil počet respondentů, kteří si myslí, že mají podniky pozitivní vliv na společnost – letos to bylo 55 % oproti 61 % v roce 2018.
  • Obě generace jsou stejně ambiciózní jako ta předchozí. Více než polovina respondentů chce mít vysoké platy a být bohatá
  • Mileniálové upřednostňují zážitky před zakládáním rodin či vlastních firem. Spíše touží cestovat (57 %) a pomáhat v rámci komunit, jejichž jsou součástí (46 %).
  • Až 71 % mileniálů má pozitivní názor na digitální svět a většina z nich věří, že výhody technologie převažují nad riziky. Jsou však skeptičtí, pokud jde o kybernetickou bezpečnost.
  • Mileniálové a příslušníci generace Z obecně podporují firmy, které sdílejí jejich vlastní hodnoty. Až 42 % zahájilo nebo prohloubilo zákaznické vztahy s firmami, jejichž produkty nebo služby považují za prospěšné pro společnost. Naopak 38 % ukončilo vztah s firmami kvůli jejich negativnímu vnímání.
The Deloitte Global Millennial Survey 2019

Chcete se dozvědět více? Stáhněte si kompletní studii Deloitte Millennial Survey 2019.

Did you find this useful?