header image

Článek

Průzkum Deloitte mezi mileniály a zástupci generace Z 2024

Pro mladé Čechy je work-life balance důležitější než plat. A mluvit s šéfy o stresu je dál tabu

Životní náklady, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, odpovědnost za stav planety nebo duševní zdraví – to jsou některé z hlavních oblastí, které mileniálové a zástupci generace Z nejčastěji řeší. A jejich nároky na flexibilní práci, zdravou firemní kulturu nebo udržitelnost rostou.

Průzkumu Deloitte Gen Z and Millennial Survey 2024 se účastnilo 23 000 respondentů a respondentek ze 44 zemí napříč kontinenty, včetně České republiky. Cílem tohoto pravidelného průzkumu je zjistit, jaká témata - zejména v pracovním životě - řeší generace Z a mileniálové, jaké faktory nejvíce ovlivňují jejich postoje a rozhodování nebo jak vidí svou budoucnost. Výsledky průzkumu mohou být cenné pro firmy a podnikatele, kteří díky nim mohou lépe porozumět nejmladším generacím a najít klíč k tomu, jak lépe vycházet vstříc jejich potřebám v oblasti pracovních podmínek nebo firemní kultury.

Mladé Čechy nejvíce trápí náklady na bydlení. Oproti světu méně věří v pozitivní dopad podnikání na společnost

  •  44 % tuzemských mileniálů a 36 % příslušníků české generace Z má největší obavy z nákladů na bydlení. Dále je trápí politická nestabilita a globální konflikty (30 %) nebo klimatická změna (23 %).
  • Pro 80 % mladých Čechů a Češek je důležitý smysl jejich práce a spokojenost i pohoda v zaměstnání.
  • 84 % české generace Z a 79 % mileniálů uvedlo, že jim jejich současná práce dává smysl.- Podíl respondentů, kteří mají podobné hodnoty a cíle jako jejich současný zaměstnavatel je u české “Gen Z” 67 % (ve světě 71 %) a 60 procent u tuzemských mileniálů (72 % v zahraničí).
  • 37 procent mladých Čechů pak uvedlo, že odmítlo možného zaměstnavatele na základě svých osobních etických zásad. U stejných generací v zahraničí to bylo 42 %.
  • Pouze 34 % české generace Z se domnívá, že podnikání má pozitivní dopad na širší společnost, ve světě si to však myslí téměř 50 % příslušníků této věkové skupiny. Ještě větší rozdíl je to u mileniálů. Těch českých věří v pozitivní vliv podnikání pouze 26 procent, zatímco ve světě to je 47 %. 

Průzkum Deloitte Gen Z and Millennials 2024 obsahuje odpovědi 500 respondentů z České republiky (300 respondentů Gen Z a 200 respondentů z generace mileniálů), které doplňují globální průzkum, kterého se dohromady účastnilo 22 841 respondentů (14 468 Gen Z a 8 373 mileniálů) ze 44 zemí napříč Severní Amerikou, Latinskou Amerikou, západní Evropou, východní Evropou, Středním východem, Afrikou a Asii. Průzkum se uskutečnil od listopadu 2023 do března 2024. 

Považujete tyto informace za užitečné?