Článek

Pandemie koronaviru? Pro mileniály i generaci Z šance na nový reset

Podle průzkumu Deloitte přišla během globální pandemie koronaviru o práci nebo se ocitla na dočasné / neplacené dovolené čtvrtina mladých lidí ve věkové kategorii 25-30 let. Na jedné straně tak u této generace zůstává větší míra stresu, kterou pochopitelně současná situace jen umocnila, na druhé se ale právě díky ní zvedla velká míra solidarity a ochota pomáhat a řídit pozitivní změny ve svých komunitách. Nadpoloviční většina mileniálů pak uvedla, že možnost práce z domova také v budoucnu by dokázala snížit míru jejich stresu a že díky ní dokáží více vybalancovat pracovní i soukromý život.

Možnost častěji pracovat z domova by si rádi zachovali i po odeznění pandemie. Ale co je klíčové: vzrostla loajalita mileniálů vůči zaměstnavateli! Zatímco od roku 2016 v průzkumech Deloitte říkali, že plánují změnit firmu vždy po dvou letech, nyní by rádi setrvali u jednoho zaměstnavatele nejméně pět let.

Klíčová zjištění studie aneb co změnil koronavirus:

  • Téměř polovina mileniálů a 44 % zetkařů hlásí, že jsou ve stresu. Nejvíce se přitom shodně obávají o „blaho“ své rodiny a dlouhodobé finance. Více zástupců generace Z pak cítí obavy, pokud jde o kariérní vyhlídky (46 % zetkařů vs. 40 % mileniálů). Největší názorový rozdíl mezi generacemi se objevil v oblasti vzdělávání, které stresuje 39 % zetkařů a „jen“ 19 % mileniálů.
  • Dvě třetiny mileniálů a zástupců generace Z uvedly, že je těší rychlost, s jakou jejich zaměstnavatelé jednali v reakci na pandemii, i způsob, jakým své zaměstnance podporovali.
  • U téměř tří čtvrtin mileniálů a zetkařů aktuální pandemie koronaviru vyvolala silnější pocit individuální odpovědnosti. To znamená, že jsou na jedné straně více empatičtější vůči potřebám druhých, na druhé chtějí podnikat kroky, které mají pozitivní dopad na jejich komunitu.
  • Pro obě generace je tak klíčová aktivnější podpora lokálních podniků, zejména menších místních producentů a prodejců. Ostře jsou pak ochotni vystupovat proti těm společnostem, které zastávají hodnoty, jež jsou v rozporu s jejich vlastními zásadami.
  • Více než polovina mileniálů (a necelá polovina zetkařů) spoří. Chtějí se tak vyrovnat s případnými nečekanými výdaji. Spousta mladých lidí je už více finančně odpovědná a „gramotná“.
  • Polovina respondentů ale říká, že je příliš pozdě na nápravu škod, které způsobily změny klimatu.
The Deloitte Global Millennial Survey 2020

Mileniálové Česka: výsledky průzkumu

Do průzkumu se zapojily také tři stovky mileniálů z České republiky. Proti globálním výsledkům se cítí ve stresu „jen“ 34 % z nich (globálně 44 %). Mezi tři hlavní důvody, které generaci narozenou v letech 1983 až 1994 stresují, patří stejně jako v globálním průzkumu blaho rodiny, finanční situace a obavy o vlastní zdraví. Bezmála o deset procent méně mileniálů si na rozdíl od ostatních z jiných zemí nemuselo kvůli úzkosti či stresu brát v uplynulých 12 měsících v práci volno, ani tzv. sick days, které zaměstnavatelé nabízejí v rámci benefitů jako volno navíc. Více než polovina z nich si pak myslí, že se v následujícím období zhorší jejich finanční situace, pro 35 % mileniálů jsou právě dlouhodobé finance jedním z důvodů, proč jsou ve stresu. Stejně jako globálně, také v Česku je pak zajímavá otázka loajality vůči zaměstnavateli. Zatímco v první verzi průzkumu z konce roku 2019 uvedlo 36 % mileniálů, že mají v plánu opustit stávajícího zaměstnavatele do dvou let, v průběhu krize způsobené koronavirem bylo takto odhodlaných už jen 17 % zástupců této generace. 

Srovnání názorů mileniálů a generace Z před pandemií a po ní

Tradiční Deloitte Global Millenial Survey 2020 probíhala ve dvou vlnách. V té první na konci roku 2019 se do průzkumu zapojilo více než 18 000 respondentů (zástupců generace Z a mileniálů) z 13 zemí světa včetně 300 mileniálů z České republiky. Na jaře pak společnost Deloitte s ohledem na aktuální situaci provedla dodatečný průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak tyto dvě generace ovlivnila pandemie koronaviru. Zúčastnilo se jí přes 9 000 respondentů.

The Deloitte Czech Republic Millennial Survey 2020
Považujete tyto informace za užitečné?