Tiskové zprávy

Průzkum: Prioritou pro generaci Y je pracovat v inovativních společnostech

K největším překážkám inovací dle generace Y patří přístup vedení (uvedlo 63 %), provozní struktury a postupy (61 %), dovednosti a postoj zaměstnanců a diverzita – respektive její nedostatek (uvedlo 39% respondentů).

Davos/Praha, 5. února 2014 – Zástupci mladé generace Y (narozených po roce 1983) si přejí pracovat především pro společnosti, které podporují inovace. Dokonce u 78 % dotázaných budoucích manažerů je inovativnost konkrétního podniku důležitá při výběru zaměstnání, ale většina dotázaných na druhou stranu tvrdí, že je jejich současný zaměstnavatel příliš v kreativním myšlení nepodporuje. K největším překážkám inovací dle generace Y patří přístup vedení (uvedlo 63 %), provozní struktury a postupy (61 %), dovednosti a postoj zaměstnanců a diverzita – respektive její nedostatek (uvedlo 39% respondentů). Vyplývá to z průzkumu společnosti Deloitte s názvem Millennial Survey 2014, kterého se zúčastnilo více než 7 800 respondentů z 26 zemí světa (Západní Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika, BRIC – Brazílie, Rusko, Indie a Čína).

Podle průzkumu generace milénia (přelomu tisíciletí), která v současné době již nastupuje do vedení společností převážně v technologických a dalších odvětvích a která do roku 2025 bude tvořit 75 % celosvětové pracovní síly, si přeje pracovat pro podniky podporující inovativní myšlení, chce rozvíjet své dovednosti a zároveň si přeje, aby tyto dovednosti byly pozitivním přínosem pro společnost.

"Boj o talenty se stále přitvrzuje. Proto jsme loni otevřeli v Evropě novou instituci pro vzdělávání pracovníků, Deloitte university, která nám pomůže přilákat a udržet si talentované zaměstnance. Takto rozsáhlá vzdělávací instituce je v našem oboru naprosto unikátní a umožní nám vytvářet komplexní, inovativní a účinná řešení pro výzvy, kterým musí naši klienti i společnost čelit," uvedl Josef Kotrba, vedoucí partner společnosti Deloitte ČR.

Z průzkumu také vyplynulo, že více než čtvrtina budoucích manažerů si o šanci předvést své vedoucí schopnosti říká sama. 75 % dotázaných si myslí, že by se podniky mohly ve výchově budoucích lídrů více snažit.

Přestože se většina zástupců mladé generace Y (74 %) domnívá, že podnikání má pozitivní dopad na společnost v tom, že vytváří pracovní místa (uvedlo 48 % dotázaných ) a zvyšuje prosperitu (uvedlo 71 %), mohou se dle jejich názoru společnosti snažit daleko více řešit některé závažné společenské problémy. Většina respondentů klade v této oblasti důraz na řešení problémů nedostatku přírodních zdrojů (uvedlo 68 % respondentů), změnu klimatu (uvedlo 65 %) a nerovnoměrnosti příjmů (uvedlo 64 %). Posun v části hodnot u dotázaných respondentů mladé generace Y dokládá i to, že polovina z nich si přeje pracovat ve společnostech s etickým chováním.

Celá zpráva je dostupná na: www.deloitte.com/MillennialSurvey.

Kontakt pro média:
Lukáš Kropík
PR Manager
Deloitte Česká republika
+420 775 013 139
lkropik@deloittece.com

"Boj o talenty se stále přitvrzuje. Proto jsme loni otevřeli v Evropě novou instituci pro vzdělávání pracovníků – Deloitte university,"

Josef Kotrba,
vedoucí partner společnosti Deloitte ČR

O Deloitte

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně 200 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality.

Považujete tyto informace za užitečné?