Srovnávací studie o problémových bankovních úvěrech

Článek

Srovnávací studie o problémových bankovních úvěrech

Jsou trhy problémových úvěrů ve střední a východní Evropě na vrcholu? Silná dynamika a nová oblast zájmu

Deloitte má jako přední poradenská společnost na středoevropském trhu problémových úvěrů dlouhodobé zkušenosti s prováděním transakcí zaměřených na snižování pákového efektu a bankovní úvěrová portfolia. Díky nim tato společnost získala vynikající přehled o novinkách na trzích úvěrových portfolií i o vývoji klíčových měřítek problémových úvěrů ve středoevropských a východoevropských zemích.

V šestém vydání naší informativní studie, která zahrnuje baltský region (Estonsko, Lotyšsko, Litvu), Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajinu, zkoumáme trhy prodeje úvěrů ve střední a východní Evropě. Přinášíme aktuální přehled nejnovější dynamiky na trhu a informace od našich odborníků na poradenské služby v oblasti řízení portfolia.

Britský a irský trh prodeje úvěrů dospívá a činnost na trhu problémových úvěrů ve střední a východní Evropě a ve středomořském regionu významně vzrostla. Podobně jako v roce 2016 zůstaly i v roce 2017 hlavními katalyzátory prodeje problémových úvěrů ve středoevropském a východoevropském regionu zlepšující se makroekonomické podmínky a vzestup realitních trhů. Přístup k levnému financování přispěl ke zlepšení finanční kapacity investorů, což podporuje poptávku. Z hlediska nabídky vytvořili regulátoři a místní orgány v řadě zeměpisných oblastí taková opatření, která přiměla finanční instituce k prodeji problémových a vedlejších aktiv. Investoři, kteří si již vybudovali kapacitu služeb a získali zkušenosti se správou portfolia v regionu střední a východní Evropy, se pravděpodobně v budoucnu zapojí do transakcí s problémovými úvěry, aby rozšířili své portfolio a využili výhod plynoucích z úspor z rozsahu.

Společnost Deloitte však na druhé straně očekává, že v nadcházejících letech vstoupí do středoevropského a východoevropského regionu pouze omezený počet nových investorů, neboť množství transakcí k realizaci se snižuje. Kromě toho jsou ve srovnání s portfolii obchodovanými na trzích prodeje úvěrů ve střední a východní Evropě, které jsou pro mnoho zahraničních investorů atraktivnější, nabízeny k prodeji větší balíky ve středomořském regionu, a proto se v dalších letech pozornost investorů podle očekávání posune směrem k těmto geografickým oblastem.

Hlavní zjištění

  • Prodej problémových aktiv je stále nejběžnější možností snižování pákového efektu mezi hráči v bankovním sektoru v regionu střední a východní Evropy. Britský a irský trh prodeje úvěrů dospívá, pozornost investorů se zaměřuje na střední a východní Evropu a Středomoří, což podněcuje transakce s problémovými aktivy.
  • Prodeje problémových úvěrových portfolií zaznamenaly v roce 2016 oživení. Nominální hodnota dokončených obchodů v regionu střední a východní Evropy byla vyšší než 7 miliard EUR a zvýšená činnost na trhu prodeje úvěrů nadále pokračuje i v roce 2017. Nejaktivnějšími trhy ve střední a východní Evropě s nejvyššími objemy prodaných portfolií v posledních letech jsou Rumunsko, Maďarsko, Chorvatsko a Slovinsko.
  • Po prodeji velkých korporátních portfolií problémových úvěrů v posledních letech v mnoha zemích očividně poklesla nabídka nových korporátních problémových úvěrových portfolií prodávaných bankami. Ačkoli jsou korporátní problémové úvěry stále nejaktivněji obchodovanými úvěrovými portfolii, někteří investoři obrátili pozornost směrem k retailovým hypotékám díky zlepšujícímu se makroekonomickému prostředí a rezidenčním realitním trhům a navzdory určitým možným politickým nebo reputačním rizikům.
  • Zatímco se očekává, že aktivita v oblastech, kde jsou objemy problémových úvěrů nadále relativně vysoké, v roce 2018 poroste, trhy, které jsou z hlediska korporátních problémových úvěrů vyspělé, se pravděpodobně zaměří na prodeje smíšených a retailových hypotečních úvěrů.
  • Činnost na trzích problémových úvěrů ve střední a východní Evropě v nadcházejících letech pravděpodobně postupně opadne a očekává se, že se vzpamatují trhy problémových úvěrů ve středomořských zemích a přilákají zájem významnějších investorů. Trhy úvěrových portfolií ve středoevropském a východoevropském regionu, které nebyly v posledních letech příliš aktivní, pravděpodobně zaznamenají v příštích letech vzestup. Mezi takovými trhy jsou Ukrajina a Bosna a Hercegovina.
  • Současně se zpomalením několika regionálních trhů problémových úvěrů pravděpodobně posílí provádění úvěrových transakcí a obchodů s bankovními subjekty v důsledku průběžné konsolidace roztříštěných bankovních trhů ve střední a východní Evropě.

Jak dlouho se budou investoři zaměřovat na region střední a východní Evropy a jaké jsou aktuální trendy na trhu pro odprodej úvěrových pohledávek?

Nejnovější zjištění studie Deloitte k problémovým úvěrům naleznete zde (PDF, 2.5 MB)

Předchozí vydání

Považujete tyto informace za užitečné?