csr

O nás

Filantropie

Pomáháme tam, kde je to potřeba. Těm, kteří to sami nezvládnou.

Pomáháme druhým. Považujeme to za samozřejmost.

CSR aktivity vnímáme jako nedílnou součást našeho podnikání. Řídíme se pravidlem, že úspěšní by měli pomáhat těm, kteří to v životě mají těžší. A tak pomáháme. Nejde ale jen o finanční podporu, radíme současně i s tím, co je nám nejbližší – třeba s vedením účetnictví, auditem či dalším odborným poradenstvím.

O tom, komu pomůžeme, rozhodujeme ve spolupráci s našimi zaměstnanci. Sázíme spíše na dlouhodobou pomoc stejných projektů, protože přesně taková podpora podle nás přináší největší smysl.

V letošním roce klademe opět důraz na edukaci a zaměřujeme se zejména na podporu nevidomých uživatelů výpočetních technologií a a Milosrdných sester sv. Karla Boromejského z Nemocnice Pod Petřínem.

„Často se ptáme, jestli jsme něco udělali dobře, zda jsme dosáhli výsledku a postupovali tak, jak jsme měli. Nebo jestli ta daná správná věc pomohla všem zúčastněným a měla smysl. Tak se přestaňme ptát, a rovnou pomáhejme.“

Luděk Hanáček
CSR Leader
Partner

Pomáháme zrakově postiženým vyzrát nad technologiemi.
Podporujeme ICT workshopy ve Středisku Teiresiás

Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně pořádá ICT workshopy zaměřené na tematiku speciální výpočetní techniky pro uživatele s těžkým postižením zraku. A my jim finančně pomáháme s jejich realizací. Díky této podpoře může Středisko Teiresiás pokrýt veškeré náklady spojené s organizací a oba dva workshopy nabídnout zdarma.

V letošním roce se první běh workshopů Agora uskuteční ve dnech 12. - 13. 5. 2018 a druhý pak o víkendu 3. - 4. 11. 2018.

Handicapovaní studenti

Pomáháme jim vzdělávat se v různých oborech, a to i přes jejich handicap.

Prozatím jsme podpořili studenty z Technické univerzity v Liberci, Vysoké školy ekonomické v Praze nebo Masarykovy univerzity v Brně.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Spolupráci s Nemocnicí Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze jsme zahájili v roce 2014. Od té doby jsme díky firemnímu dárcovství přispěli nemocnici finančními prostředky na její podporu, konkrétně na moderní vybavení pro operační sál či rentgen do stomatologické ordinace.

Dny pro charitu (Charity Days)

V atriu společnosti Deloitte pravidelně pořádáme prodejní akce pro dobročinné či charitativní organizace. Díky příjemné atmosféře, entusiasmu a aktivnímu zapojení zaměstnanců a partnerů Deloitte se nám vždy podaří vybrat nemalé částky, které organizace, jež podporujeme, nejčastěji využívají na nákup nových nemocničních přístrojů a dalšího vybavení.

Pro bono aktivity

Naši zaměstnanci radí s tím, v čem se vyznají. Různým organizacím pomáhají s auditem, účetnictvím, financemi, daněmi, právem či poradenstvím. Taková pomoc je přitom pro řadu neziskovek klíčová, protože hradit služby tohoto typu ze svého rozpočtu nezvládají.

Bílý kruh bezpečí

Dobrovolnictví

Ne vždy je potřeba jen finanční pomoc nebo poskytnout know-how či zdarma sdílet odborné znalosti, občas je nutné někde něco opravit, vymalovat, postavit, předělat. Každoročně se naši zaměstnanci v Praze, Plzni, Brně i Ostravě zapojují do různých projektů dobročinných organizací a pomáhají jim, jak je potřeba.

Pro naše zaměstnance jsme připravili dobrovolnický Deloitte Volunteer Program, z něhož si mohou vybrat celoroční aktivity nebo jednorázové akce, v nichž podpoří různé neziskové organizace. Zapojit přitom mohou „ruce – hlavu – peníze“ podle toho, jakou formu pomoci preferují. Někdo pošle finanční příspěvek, další vypomůže odborně nebo manuálně. Na dobrovolnictví mohou využít až 8 hodin placeného volno.