O nás

Rok 2021: Slavíme významná výročí

Jako Deloitte vstupujeme do dalšího desetiletí. Loni to bylo třicet let, co jsme otevřeli naši první kancelář v ČR. Dvacet let na trhu působí i advokátní kancelář Ambruz & Dark a již deset let je její právní poradenství pod hlavičkou Deloitte Legal integrální součástí služeb Deloitte. Na klíčové milníky v historii Deloitte v Česku vzpomínají Josef Kotrba, Vladimír Ambruz a Martin Bohuslav.

Rok 2021: Slavíme významná výročí

Jako Deloitte vstupujeme do dalšího desetiletí. Loni to bylo třicet let, co jsme otevřeli naši první kancelář v ČR. Dvacet let na trhu působí i advokátní kancelář Ambruz & Dark a již deset let je její právní poradenství pod hlavičkou Deloitte Legal integrální součástí služeb Deloitte. Na klíčové milníky v historii Deloitte v Česku vzpomínají Josef Kotrba, Vladimír Ambruz a Martin Bohuslav.

Roky plynou. Značka zůstává. I díky vám. Děkujeme.

102030 - Vizuál
10 let – Deloitte Legal – právní služby jsou součástí Deloitte

Martin Bohuslav, vedoucí partner Deloitte Legal: Kombinace práva s komplexním poradenstvím stále nemá na trhu obdoby

Říká o sobě, že je celoživotní právník se všemi přesahy, které už dnes právo nabízí. A ještě nabízet bude. Už dávno neřeší jen tradiční právní disciplíny, s nimiž hned po škole začínal. Dnes má na starosti tým digitálního práva v Deloitte Legal, je vedoucí partner kanceláře a do toho se věnuje esportu. Za kariérní milník považuje rok 2011, kdy společně s dalšími třiceti kolegy vstoupili pod křídly advokátní kanceláře Ambruz & Dark do Deloitte.

V čem bylo unikátní spojení advokátní kanceláře Ambruz & Dark s Deloitte? Hlavně svou velikostí a úspěšností. Ambruz & Dark hledal poradenskou firmu, která to s právními službami myslí vážně, a tou Deloitte byl. I dnes se stále ukazuje, jak významné multidisciplinární spojení to bylo. Silné advokátní kanceláře usilují o to, aby měly svou poradenskou část, ale svým rozsahem nemohou konkurovat Deloitte, a naopak firmy ve velké čtyřce zase mají relativně malé právní poradenství. Kombinace práva s komplexním poradenstvím tak v tuto chvíli nemá na trhu obdoby, pokud jde o rozsah nabízených služeb.

Jak na tohle období vzpomínáš? Pro advokátní kancelář to byl zlomový krok, který ji významně posunul dále. Pro mě je zásadní, že si kancelář dokázala udržet dvě věci: vedle odborné zdatnosti a kvality hlavně výbornou atmosféru a to, že lidi drží pohromadě, chovají se k sobě jako lidi, navzájem se podporují.

„Firma má obrovskou morální integritu. Je to advokacie s lidskou tváří, ale zároveň velmi racionální a úspěšná advokacie.“

Proč nakonec došlo v roce 2018 ke změně názvu z Ambruz & Dark Deloitte Legal na Deloitte Legal? Odpověď je poměrně jednoduchá: prostě nastal ten správný čas. Nejprve jsme chtěli dát najevo, že se spojují dva silné brandy – značka, která má váhu na právním trhu se značkou, co má váhu na poradenském trhu. Když jsme trhu tuhle zprávu předali, mohli jsme změnit název a stát se jednou společnou značkou. Rozhodně to ale není ukončená cesta. Doufám, že se brzy dostaneme do stavu, kdy z názvu vypustíme Legal a zůstane jen Deloitte, protože si budeme jisti, že trh již ví, že Deloitte poskytuje právní služby.

Právní služby jsou integrální součástí poradenství Deloitte již deset let. Co se za to dobu povedlo společně vytvořit? Na začátku jsem poskytovali základní právní trojlístek – korporátní právo, transakce, pracovní právo. Záhy vzniklo právo životního prostředí pod Tomášem Babáčkem. Díky spolupráci s Deloitte zase například zaměření na daňové litigace. Nyní se nám například daří růst v týmu zaměřeném na digitální otázky, softwarové smlouvy, právo duševního vlastnictví. Nové oblasti přibývají a je otázkou, co bude ta další oblast. Společnost se nezastaví.

Co čeká právo v následujících letech? Na spoustu věcí, které dnes řešíte s právníkem, budete za pár let vzpomínat jako na vtipnou historku. Pracovní právo, nemovitostní, ochrana osobních údajů, to všechno budou klienti postupně řešit sami, my jim jen poskytneme nástroj a nastoupíme pouze tam, kde to bude vyhodnoceno jako rizikové a kde to kvůli specializaci klient nedokáže vyřešit sám. Klíčovou roli bude hrát práce s daty, elektromobilita, umělá inteligence, otázky autonomního řízení, trvalá udržitelnost, digitální sledování odpadu a spousta dalších otázek, které budou vyplývat z technologického pokroku. A už nyní se ukazuje, že bude klíčový přesah do trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

Jak se stane, že se právník dostane k esportu? To je právě výhoda Deloitte, že se tady dostanete k věcem, které by vás možná ani nenapadly. Otevírá se tady spousta témat a je to hodně osvěžující – nepíšete pořád dokola jeden vzor dokumentu, jsou před vámi pořád nové výzvy, kterým se můžete věnovat, a někdy dokonce i jako jedni z prvních v celé republice. V Deloitte mám dnes na starosti esport, v Deloitte Legal vedu tým digitálního práva a řeším managing partnerství celé kanceláře. Rozhodně to ale neberu jako to, u čeho skončím, baví mě přijímat nové výzvy a vím, že než dojdu do cíle, tak ještě zažiju hodně věcí.

Martin Bohuslav

Martin Bohuslav je vedoucím partnerem Deloitte Legal zodpovědným za týmy zaměřující se na oblast soukromého práva a za poskytování služeb v oblasti práva technologií. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2003 začínal v advokátní kanceláři Ambruz & Dark, která se stala součástí Deloitte.

2021
20 let od založení advokátní kanceláře Ambruz & Dark

Změnilo se skoro vše, právní služby dostaly počátkem nového tisíciletí nový impuls, vzpomíná Vladimír Ambruz

Právo je neustálý proces a velká motivace pro právníka. Tak to vidí Vladimír Ambruz, zakladatel advokátní kanceláře Ambruz & Dark, která se v roce 2011 stala součástí Deloitte a o dalších 7 let později začala poskytovat komplexní právní poradenství pod značkou Deloitte Legal. Letos uplynulo 20 let od založení původní kanceláře. Jak na začátky vzpomíná Vladimír Ambruz?

Advokátní kancelář Ambruz & Dark jste založili v roce 2001. Na jakých principech jste tenkrát stavěli? Naše advokátní kancelář byla založena od počátku na vnitřním růstu, většina kolegů u nás začínala jako studenti či koncipienti, nebylo důležité, jakou má kdo délku praxe, ale co umí, jak je iniciativní, v jaké oblasti práva je schopen vyniknout. Tým se postupně rozrůstal, vznikaly nové specializace, kolegové se etablovali na trhu právních služeb. Růst týmu logicky přinesl i změny v jeho vnitřní struktuře, postupně vznikaly nové specializace, měnily se kompetence na jednotlivých úrovních řízení a významně rostl počet členů v jednotlivých týmech.

„Příchod do Deloitte mám spojen s nadějí. Tato změna znamenala zásadní impulz pro růst kanceláře. Naším cílem bylo od počátku intenzívně využívat synergie s kolegy z Deloitte.“

Vladimír Ambruz

Letos uplynulo přesně 20 let od založení. Jak se za tu dobu proměnily právní služby a jak se změnila samotná kancelář? Když vzpomínám na události tehdejší doby, vidím mnoho paralel s dobou dnešní. Právní služby počátku nového tisíciletí bezesporu dostaly nový impuls v legislativě, v práci vyšších soudů i ve změnách na právním trhu. Velká novela obchodního zákoníku přinesla nové možnosti pro obchodní společnosti, probíhalo sbližování práva České republiky a Evropských společenství, byly přijímány nové zákony.

Jak se postupně měnil trh samotný? Vznikaly také nové advokátní kanceláře, kolegové advokáti po získání praxe v mezinárodních kancelářích si zakládali své. Trh právních služeb, ač do značné míry rozdělen, stále nabízel možnosti pro další růst a uplatnění nových hráčů. Za několik let ale přišla finanční krize s dopadem i do oblasti poskytování právních služeb. Mnohá z právních odvětví se stala až komoditou, bylo třeba hledat nové příležitosti za jiných podmínek. Byla to první velká výzva, kterou jsme však překonali.

V roce 2011 přišla další změna – stali jste se součástí Deloitte. Jaké cíle jste si tenkrát vytyčili? Naším cílem bylo a je poskytovat tzv. bundled solutions, tedy společná řešení pro klienty, která by pro ně byla maximálně efektivní a zahrnovala by multidisciplinární řešení. Od začátku jsme vedle naprosto přirozené a nezbytné úzké spolupráce s daňovým oddělením spolupracovali také s ostatními odděleními, především s poradenstvím. Chtěli jsme také pomoci rozšířit mezinárodní síť advokátních kanceláří spolupracujících s Deloitte a zlepšit jejich spolupráci při poskytování právních služeb klientům.

A kam kráčí nyní, Deloitte Legal? Naše advokátní kancelář usiluje o to, aby se stala lídrem v oblasti inovativních přístupů, hledá nové přístupy k poskytování právních služeb, zapojila se do pomoci klientům v době covidové. Stále tak platí, jak pravil klasik: „Jestli chceme, aby všechno zůstalo jako dřív, musí se všechno změnit.“

Vladimír Ambruz

Vladimír Ambruz vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2001 založil advokátní kancelář Ambruz & Dark, která se v roce 2011 stala součástí Deloitte a o 7 let později se přejmenovala na Deloitte Legal. Během své kariéry stál v čele právních týmů poskytujících právní poradenství v řadě obchodních transakcí včetně akvizic, joint ventures a restrukturalizací, ať už českých společností nebo komplexních strategických restrukturalizací v České republice.

30 let od založení Deloitte v Česku

Když jsem na konci 90. letech nastupoval, byla to úplně jiná firma, říká Josef Kotrba, chairman Deloitte ČR

Dvacet dva let. Přesně tolik let uplynulo od doby, kdy Josef Kotrba nastoupil do Deloitte do oddělení finančního poradenství. Tehdy to byla hlavně auditorská firma zaměřená na strategické poradenství, která sídlila v historické budově pražského Ungelta a zaměstnance počítala na desítky. V době, kdy stanul v jejím čele jako řídící partner, měl na starosti už více než 800 zaměstnanců. Na co nejraději vzpomíná?

Co se ti vybaví, když se vrátíš v čase ještě do Deloitte & Touche na konec 90. let? Na tohle období vzpomínám moc rád. Pamatuji si ještě dobu, kdy jsme sídlili v malebném prostředí Ungeltu, v pražském Týnu, v klasických kancelářích. Firma byla tenkrát mnohem menší. Všichni se víceméně znali, všechno bylo mnohem více osobnější, domáčtější. Pro moderní dynamickou a na efektivitu zaměřenou firmu, kterou jsme dnes, by tohle bylo něco nepředstavitelného. Dneska bychom tímto stylem už jen těžko dokázali konkurovat, pro společnost tak velkých rozměrů platí jiná pravidla.

„Měl jsem tu čest, že jsem mohl být u transformace, kdy jsme se stali konkurenceschopnými na domácím trhu a kdy se due diligence pro zahraniční investory staly důležitou součástí finančních poradenských služeb v Deloitte.“

Jak tenkrát vypadalo finanční poradenství? Tehdejší doba se od té dnešní lišila v mnoha aspektech. Život měl tenkrát poměrně pravidelný rytmus, jednou nebo dvakrát za rok přišla nějaká opravdu velká transakce, kde se všichni zmobilizovali a intenzivně dva měsíce pracovali a mezitím to bylo tak trochu výplňkové období, kdy probíhaly menší věci. Oddělení finančního poradenství v Deloitte bylo plně řízeno cizinci, a i hodně jich bylo mezi zaměstnanci. Celé to víceméně stálo a padalo s velkými due diligence projekty pro zahraniční investory, kteří se účastnili privatizací.

Fungovalo by to i dnes? Nefungovalo, dnes se všechno dělá mnohem efektivněji a rychleji a v mnohem větším objemu. Například tenkrát jsme vůbec nebyli schopni obsluhovat domácí trh. Od zahraničních klientů jsme byli zvyklí na podstatně vyšší sazby, než jaké byl domácí trh ochoten akceptovat. Projektů jsme tenkrát měli jen pár, točili se v nich obrovské peníze, pracovali jsme na nich třeba dva měsíce a byla to práce pro celé oddělení.

V roce 2010 jsi se stal řídícím partnerem Deloitte. Na jaké milníky rád vzpomínáš? V roce 2013 jsme vyšli vstříc trendu, který se již děl v Americe a v celém západním Deloitte a posílili consulting – ze všech kandidátů jsem si tenkrát vybral Pavla Šišku, dnes vedoucího partnera, a byla to opravdu klíčová volba, i když tenkrát hrála velkou roli náhoda – myslel jsem si totiž, že ta vlna bude pomalejší, že se více zdržíme u strategického poradenství, kde technologie končí Excelem a Powerpointem. Technologie nám ale ukázaly, že budou hrát klíčovou roli, a já mám radost, že jsme v tom jako Deloitte ČR nezaostali. Jinak jsem si tenhle kariérní posun opravdu užil, byla to zajímavá éra života. No a na co ještě rád vzpomínám? To raději nechcete vědět…

Josef Kotrba

Josef Kotrba nastoupil do Deloitte v roce 1999 do oddělení Finančního poradenství. Od roku 2010 zastával pozici řídícího partnera. Pod jeho vedením si společnost upevnila pozici jednoho z lídrů na trhu poradenských a auditorských služeb. Od roku 2016 se jako chairman společnosti zaměřuje na práci s klíčovými klienty a vede tým pro energetiku.

Považujete tyto informace za užitečné?