Kodex jednání pro dodavatele

Článek

Kodex jednání pro dodavatele

Závazek Deloitte k odpovědnému podnikání má původ v Poslání naší společnosti – již 175 let děláme věci, které mají význam pro naše zaměstnance, společnost i klienty. Naše Poslání definuje charakter i samotný důvod existence společnosti Deloitte. Naše Sdílené hodnoty popisují, jak toto Poslání naplňujeme, a naše Globální principy obchodního jednání objasňují naše etické zásady, jež jsme se zavázali dodržovat. Náš Kodex jednání pro dodavatele („Kodex jednání pro dodavatele“) nastiňuje očekávání společnosti Deloitte vůči jejím Dodavatelům.

Kodex jednání pro dodavatele
Považujete tyto informace za užitečné?