Perspektivy

Deloitte Technology Fast 50 ve střední Evropě

V soutěži Technology Fast 50 každoročně v průběhu října oceňujeme nejrychleji rostoucí technologické firmy v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

Soutěž zahrnuje tři kategorie:

Kategorie Technology Fast 50

Pro kvalifikaci do hlavního žebříčku Technology Fast 50 musí účastníci splnit tato kritéria:

  • roční výnosy společnosti dosahují minimálně 50 tisíc eur v každém roce v posledních čtyřech letech,
  • sídlo firmy v jedné z následujících zemí ve střední a východní Evropě: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko nebo Slovinsko, vývoj či výroba vlastních technologií, či vynakládání významné části kapitálu na výzkum a vývoj,
  • vlastnická struktura, která vylučuje většinově vlastněné dceřiné společnosti strategických subjektů.

Vítězné firmy jsou následně vybrány na základě vyhodnocení registrovaných firem splňujících kvalifikační předpoklady podle růstu výnosů během posledního pětiletého období.

Kategorie "Vycházející hvězdy"

Do kategorie Vycházející hvězdy společnost Deloitte řadí "začínající" firmy, které vykazují velký potenciál, ale jsou příliš nové na to, aby mohly splnit požadavek minimální doby působení v odvětví pět let nutný pro zařazení do hlavní kategorie. Pro kvalifikaci musí společnosti působit v odvětví tři až pět let a ve všech třech posledních letech musí jejich výnosy přesáhnout 30 tisíc eur. Jinak platí stejná kritéria jako pro zařazení do hlavní kategorie Technology Fast 50.

Kategorie "Velká pětka"

Kategorie Velká pětka zahrnuje velké rychle rostoucí společnosti, které dosáhly v předchozích pěti letech mimořádného růstu. Pro kvalifikaci musí společnosti splnit stejná kritéria jako pro hlavní kategorii Technology Fast 50 s výjimkou ročních výnosů ve finálním sledovaném roce, v němž musí výnosy pro zařazení do této kategorie přesáhnout 25 milionů eur.

Více informací o podmínkách soutěže jsou na www.deloitte.com/fast50ce.

Deloitte Technology Fast 50 in Central Europe

Archiv Deloitte Technology Fast 50 ve střední Evropě

 

Byl pro Vás tento článek přínosný?

Související články