Prognózy

Výhledy české ekonomiky pro rok 2021

Růst HDP o 2,8 %, rozhodnou restrikce i ochota dále podnikat

Situace na konci roku 2020 ukázala, že se firmy v průmyslu pomalu začínají přizpůsobovat novým podmínkám a že dochází k opětovnému růstu zahraniční poptávky. Zkraje nového roku tak prognóza Deloitte pro rok 2021 předpokládá růst HDP o 2,8 %. O dalším vývoji české ekonomiky rozhodnou především opatření a restrikce vlády při boji s pandemií, vakcinace, zvyšování nezaměstnanosti, vývoj zahraniční poptávky či navazující podpora formou vládních programů. Dalšími klíčovými faktory jsou důvěra v ekonomiku a s tím související ochota dále podnikat. Na hodnoty před pandemií se Česká republika dostane nejspíš až v roce 2023.

V roce 2021 budou vývoj vnějších ekonomických relací Česka určovat dva hlavní faktory: mírný postpandemický růst zahraniční poptávky a zotavení domácí poptávky. Přebytek bilance zboží a služeb by díky tomu měl vzrůst na 358 miliard korun, deficit bilance prvotních důchodů by se měl vlivem růstu zisků nerezidentů z přímých investic opětovně zvýšit na 304 miliard korun a díky tomu by se měl přebytek běžného účtu snížit na 0,2 % HDP. Zahraniční dluh Česka by měl klesnout pod 70 % HDP. 

Česká ekonomika v číslech

  • Pro rok 2020 byl očekáván ekonomický růst ve výši 2 % HDP, svět ale zasáhla pandemie koronaviru a došlo k zásadnímu propadu. Celkově za rok 2020 očekáváme meziroční pokles HDP o 7 %.
  • V roce 2021 předpokládáme růst ekonomiky o 2,8 % HDP, a to především díky oživení zahraniční poptávky z konce předcházejícího roku.
  • Druhá vlna pandemie bude mít výrazné protiinflační dopady, a to hlavně z důvodu silných negativních cyklických dopadů na trh práce. Průměrná hodnota inflace by tak měla být 1,3 %.
  • Zaměstnanost by se měla snížit a míra nezaměstnanosti by měla vzrůst k 3,5 % (pokud by vláda zrušila podpůrné programy, růst nezaměstnanosti by ale byl mnohem vyšší).
  • Růst mezd by měl být nadále zachován o 3,5 % (reálně o 2,7 %), naopak jednotkové mzdové náklady by měly reálně klesat o 2,5 %.
  • O vývoji vnějších ekonomických relací bude rozhodovat růst domácí i zahraniční poptávky. Zahraniční dluh Česka by měl klesnout pod 70 % HDP.
  • V roce 2021 se předpokládá postupné obnovení posilování české koruny v návaznosti na zlepšení pandemické situace a koruna se postupně dostane k hodnotám okolo 26 CZK/EUR.
  • Schodek státního rozpočtu je naplánován ve výši 320 miliard korun, počítá však s poměrně pozitivním ekonomickým růstem (3,9 %) a naopak nepočítá s novým zákonem o dani z příjmů fyzických osob schválený na konci loňského roku (možný výpadek až 100 miliard Kč).
Výhled české ekonomiky pro rok 2021

Pohled za hranice

Zásadními faktory určujícími vývoj globální ekonomiky v roce 2021 budou situace v mezinárodním obchodě, pandemická situace a distribuce vakcín a následky zvýšeného vládního zadlužování. Tempo růstu globální ekonomiky by se mohlo zvýšit na 4,2 %. Růst HDP v USA je odhadován na 3,2 %. Čína by si měla připsat 8,0 %. U eurozóny se počítá s růstem o 3,6 %. V případě Německa se očekává růst HDP o 2,8 %, ve Francii o 6,0 %. 

Přečtěte si analýzu Deloitte Výhledy české ekonomiky pro rok 2021.

Považujete tyto informace za užitečné?