header image

Prognózy

Výhledy české ekonomiky pro rok 2022

HDP poroste o 4,0 %, klíčový bude vývoj inflace

Ačkoliv se ekonomická situace v Česku pozvolna zlepšuje a firmy v průmyslu se začínají pomalu dostávat z nejhoršího, návrat k předpandemické situaci nelze pravděpodobně očekávat ani v roce 2022. Podle prognózy Deloitte můžeme očekávat růst HDP o 4,0 %, který podpoří zejména vyšší spotřeba domácností a zlepšení salda zahraničního obchodu. Pozitivními výhledy jsou rovněž pokles nezaměstnanosti či možné snížení schodku běžného účtu platební bilance. Významnou roli však bude v následujících měsících hrát mimo jiné rychle se zvyšující inflace, která se stala i jedním ze stěžejních témat konce roku 2021.

Zkraje roku 2022 lze podle prognózy Deloitte očekávat růst HDP o 4 %, což by (za podmínky stabilního vývoje situace) znamenalo pro českou ekonomiku dosažení předpandemické situace nejdříve na konci roku 2022. Nejvýznamněji se na tom bude podílet příspěvek spotřeby domácností (3,1 %) a salda zahraničního obchodu (1,6 %). Pozitivní vliv bude mít také příspěvek tvorby fixního kapitálu (0,7 %). Naopak příspěvek negativní (také 0,7 %) přinese vláda z důvodu předpokládaného začátku konsolidace veřejných financí.

Česká ekonomika v číslech

  • Zatímco 1. čtvrtletí roku 2021 přineslo pokles ekonomické aktivity vedoucí ke snížení HDP, oživení ve čtvrtletích dalších by mělo vést ke zvýšení HDP loňského roku o 2,4 %. K růstu přispěly zejména průmysl, obchod a doprava.
  • V roce 2022 lze očekávat růst HDP o 4,0 %. Ten bude podpořen především růstem spotřeby domácností a zlepšením salda zahraničního obchodu.
  • Celkově lze za rok 2021 očekávat průměrnou míru nezaměstnanosti 3,2 %. V roce 2022 bude situace na trhu práce pak ještě lepší – zaměstnanost by se měla pozvolna zvyšovat a míra nezaměstnanosti klesat ke 3 %.
  • Na vnější relace české ekonomiky měly vliv problémy v dodavatelských řetězcích. V souvislosti s růstem zahraniční i domácí poptávky a postupným snižování cen komodit a energií by však měl přebytek bilance zboží a služeb vzrůst v roce 2022 na 281 miliard Kč a schodek běžného účtu by se měl snížit na 0,3 % HDP.
  • Lze očekávat, že na konci roku 2021 dosáhla meziroční inflace ve spotřebitelských cenách 6,3 %. Začátkem roku 2022 bude inflace pravděpodobně nadále zrychlovat až na hranici 8 %. Poté by měla zvolna klesat, přesto průměrná roční inflace podle našeho dohadu dosáhne 6,4 %.
  • V souvislosti s inflací bude ČNB pokračovat se zvyšováním úrokových sazeb i v roce 2022. V první čtvrtině roku by měla základní repo sazba překonat hranici 4 %. Stabilizace by měla přijít až v polovině roku 2022, uvolňování měnové politiky by pak mohla ČNB zahájit v roce 2023.
  • Celkem lze za rok 2021 očekávat schodek celého vládního sektoru zhruba 401 miliard Kč (6,6 % HDP). Dluh vládního sektoru by se měl zvýšit na 2,6 bilionů Kč (41,7 % HDP).
  • Pro rok 2022 byl připraven návrh státního rozpočtu s deficitem 377 miliard Kč. Nová vláda však tento návrh neakceptovala, rok 2022 proto začal rozpočtovým provizoriem.
Výhled české ekonomiky pro rok 2022

Ekonomická situace ve světě

Zatímco rok 2020 znamenal v souvislosti s příchodem pandemie koronaviru pro světovou ekonomiku útlum, rok 2021 přinesl naopak oživení. Zásadní vliv měla zejména existence vakcíny, byť její distribuce je doposud v některých částech světa problematická. Problémy přinesly také lokální lockdowny, klimatické podmínky či technické překážky. S tím pak souvisely výpadky dodávek surovin a materiálů a růst cen komodit. Přesto lze v následujících měsících očekávat zlepšování situace.

Globální ekonomika by měla v roce 2021 dosáhnout růstu HDP o 5,9 %. Nejrychleji rostoucí ekonomikou byla Čína, kde by měl růst HDP dosáhnout 8,1 %. Spojené státy americké by měly ekonomicky růst o 6,2 %. Pro Česko je však zásadní zejména růst německé ekonomiky, kde by mělo dojít ke zvýšení HDP o 3,0 %.

Považujete tyto informace za užitečné?