Článek

Nová publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS

IFRS do kapsy 2015 v českém jazyce

Česká verze publikace vychází z anglického originálu brožury „IFRS in Your Pocket 2015“ vydané londýnskou kanceláří společnosti Deloitte v červnu 2015 a je doplněna o některé informace vyplývající z používání standardů IFRS společnostmi v České republice. Tato publikace poskytuje informace o aktuálním vývoji v oblasti IFRS až do 30. září 2015.

Publikace v češtině přináší informace o:

  • organizaci IASB – její struktuře, členech, pracovních postupech, kontaktních informacích a historii,
  • použití IFRS ve světě, včetně aktuálních informací o Evropě a Spojených státech,
  • aktuálním vydání standardů – těch, které jsou účinné pro účetní období začínající         1. ledna 2015 nebo později, i těch, které mohou být přijaty před datem účinnosti,
  • shrnutích stávajících standardů a souvisejících interpretací i Koncepčního rámce účetního výkaznictví a Předmluvy k IFRS,
  • projektech na programu IASB a,
  • dalších užitečných údajích souvisejících s IASB.

Součástí české verze publikace je i přehled hlavních rozdílů mezi jednotlivými standardy a českou účetní legislativou.

Česká verze publikace IFRS do kapsy 2015 je zdarma ke stažení na stránkách www.deloitte.cz nebo zde (PDF).

Anglická verze publikace IFRS in your pocket 2015 je zdarma ke stažení na stránkách www.iasplus.com nebo zde.

Publikace IFRS do kapsy 2015 (PDF)
Považujete tyto informace za užitečné?