Služby

Analýza procesních rizik a interního kontrolního prostředí

CFO Agenda

Řízení rizik, nastavení procesů, kvalitní řízení změnových projektů a přesné podklady pro manažerské rozhodování - to jsou klíčové oblasti ovlivňující zdraví podniku. Tak jako lékaři doporučují preventivní péči, tak my pomáháme díky správně nastaveným interním kontrolám rizika včas detekovat a vyhnout se potenciálním finančním ztrátám. Naši odborníci mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti v analýze rizik klíčových procesů, se zaváděním a optimalizací aktivit (interní kontroly, postupy, pravidla), které mají za cíl snížit potenciální rizika (chyby, nekompletnost dat a informací, podvody zaměstnanců a managementu, nízká efektivita).

Jaké služby nabízíme?

  • Mapování procesů a stávajícího kontrolního prostředí uvnitř společnosti
  • Testování provozní efektivity interních kontrol
  • Identifikace slabých míst v interních kontrolách, navržení a implementace nápravných opatření
  • Identifikace dodatečných obchodních, finančních rizik a nastavení nového či zvýšení efektivity stávajícího kontrolního prostředí (kontrolních a jiných relevantních aktivit) ve společnosti

Kontakt

David Batal

David Batal

Vedoucí partner

David je vedoucím partnerem oddělení auditorských služeb společnosti Deloitte Česká republika. Začal pracovat u společnosti v roce 1999 poté, co dokončil studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obo... více