Služby

Contract Compliance - Řízení rizik smluvních vztahů

CFO Agenda

Řízení rizik smluvních vztahů (Contract Risk and Compliance) je komplexní proces, který se zaměřuje na dohled nad plněním dohodnutých podmínek všemi smluvními stranami a na identifikaci možných problémů vyplývajících ze stávajících smluvních vztahů s partnery. V období ekonomické stagnace je na management kladen vyšší tlak udržet tržby a snižovat náklady. Právě v této době je důležité posílit vztahy s obchodními partnery, protože ti mohou přenést svoji nestabilitu i na své smluvní strany. Včasnou revizí smluvních vztahů a jejich důsledným monitorováním lze snížit náklady, ošetřit rizika a předejít možným problémům a zároveň mít nad plněním smluvních vztahů velmi dobrou kontrolu.

Jaké služby nabízíme?

  • Ověření plnění předmětu a podmínek smlouvy
  • Revize stávajících smluvních vztahů a identifikování možných úspor
  • Odstranění zjištěných problémů u konkrétních smluvních vztahů
  • Zavedení způsobu monitorování plnění smluv a rizik z nich plynoucích

Kontakt

David Batal

David Batal

Vedoucí partner

David je vedoucím partnerem oddělení auditorských služeb společnosti Deloitte Česká republika. Začal pracovat u společnosti v roce 1999 poté, co dokončil studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obo... více