Nástroje

Auditorské nástroje Deloitte

Tím, že používáme špičkovou chráněnou technologii, která zvyšuje efektivitu a účelnost prováděných auditorských prací, pomáháme vám snižovat náklady a minimalizovat případné narušení provozu společnosti.

Náš přístup

Plánování prací a pomoc při analýze rizik předchází diagnostická a analytická fáze. Máme k dispozici více než 100 diagnostických nástrojů, které nám pomáhají určit dosud nezjištěné problémy a získat další úhel pohledu. Náš přístup plně vyhovuje stále přísnějším požadavkům na přesnost a věcnou správnost.

S našimi klienty úzce spolupracujeme a podněcujeme průběžné projednávání vzniklých problémů. I když v některých středoevropských zemích jsou pololetní prověrky povinné pouze pro veřejný sektor, my je také doporučujeme i soukromým společnostem, neboť tyto prověrky mohou:

 • pomoci řídit vaši podnikatelskou činnost po celý rok
 • včas odkrýt chyby ještě před auditem účetní závěrky ke konci účetního období
 • snížit narušení činnosti na nejnižší možnou míru

Audit firmy Deloitte je zaměřen jak na vaše potřeby, tak i na požadavky finančních a regulačních úřadů. Nezávislá prověrka podnikatelské činnosti a důsledné testování transakcí a rozvah umožňuje pochopit rizika a posoudit, zdali procesy a kontroly skutečně fungují.
 

Naše nástroje

Tím, že používáme špičkovou chráněnou technologii, která zvyšuje efektivitu a účelnost prováděných auditorských prací, pomáháme vám snižovat náklady a minimalizovat případné narušení provozu společnosti.
 

Naše auditorské nástroje zahrnují:

 • AuditSystem/2 Software
  Je jedním z nejvyspělejších auditorských systémů, jaký existuje. Propojení tohoto systému s elektronickou poštou umožní sdílení a převzetí údajů a četných účetních i auditorských postupů. Zlepšuje řízení auditorských prací prováděných v různých lokalitách a zaznamenává rizikové faktory. Moduly tohoto systému vyvinuté pro různá průmyslová odvětví jsou propojené s chráněnými znalostními databázemi.
 • Příkazový jazyk webových stránek pro potřeby auditu (Web-Enabled Audit Command Language)
  Provádí dotazy na údaje a zpracovává statistické analýzy pro potřeby nejdůležitějších finančních oblastí.
 • Intranet auditu Deloitte
  Pro odborné pracovníky oddělení auditu představuje bezpečný zdroj osvědčených postupů, srovnávacích technik, komunikačních a diagnostických nástrojů.

Kontakt

Martin Tesař

Martin Tesař

Vedoucí partner

Martin Tesař je autorizovaným účetním znalcem ve Velké Británii (FCCA), českým licencovaným auditorem a držitelem profesní kvalifikace IFRS (DipIFR). Je členem Komory auditorů České republiky a statut... více

Související články