Řešení

Audity filmových pobídek

Program podpory filmového průmyslu

Deloitte Audit má zkušený tým auditorů filmových pobídek. Již několik let pro naše klienty auditujeme dotace určené ke spolufinancování filmových projektů. Dříve jsme prověřovali soulad s pravidly Programu podpory filmového průmyslu, nyní soulad se zákonem.

Průběh auditu

Pro audit filmového projektu splňujeme požadavky dané zákonem, prokážeme požadované pojištění a víme, na co se u filmových dotací zaměřit tak, aby měl audit co nejvyšší přidanou hodnotu. Osvědčilo se nám spolupracovat a konzultovat s klienty jejich problémy již v průběhu čerpání a natáčení, aby pak potřebná dokumentace a finanční přehled měly potřebné náležitosti a nedocházelo zbytečně k neuznatelnosti nákladů.

Jsme schopni provést audit v krátké době a za přijatelnou cenu.

 

Průběh auditu má zpravidla tyto části:

 

1. Příprava podkladů

  • Získání přehledu nákladů projektu

Výstup: Přípravný seznam pro klienta

 

2. Výběr vzorku

  • Stanovení vzorku ověřovaných nákladů

Výstup: Seznam položek k ověření během auditu

 

3. Audit na místě

  • Audit u příjemce dotace
  • Ověření dokladů projektu, účetní analytické evidence
  • Diskuse o případných identifikovaných zjištěních

Výstup: Zpracování auditní dokumentace, návštěva na místě pro klienta

 

4. Dokončení auditu a výrok

  • Příprava návrhu zprávy a její projednání
  • Vydání zprávy auditora s přílohou – vyúčtováním projektu

Výstup: Zpráva nezávislého auditora

Reference

Z našich klientů, s nimiž na auditu filmových děl spolupracujeme, můžeme jmenovat např. Media Pro Pictures s.r.o. nebo DAWSON s.r.o.