Služby

Metodický servis pro oblast české účetní legislativy

V rámci oddělení Audit a poradenství bylo zřízeno metodické pracoviště, jehož hlavním úkolem je sledovat novinky v oblasti české účetní legislativy a napomáhat je uvádět do praxe. Dále se soustřeďujeme na sjednocování přístupu k účtování či vykazování u oblastí, u nichž panují různé výklady.

Při posuzování jednotlivých oblastí spolupracujeme v rámci oddělení Auditu a poradenství prostřednictvím technické skupiny. Z externích zdrojů jsme napojeni na právní kanceláře, jsme také v kontaktu s Ministerstvem financí a Komorou auditorů ČR.

Nabídka služeb

Externí semináře

Pořádáme externí semináře pro své klienty i další společnosti v Praze, Olomouci a Ostravě.

Již tradičně bývají věnovány tématu účetní závěrky, kde upozorňujeme na novinky v účetní legislativě pro dané období, zároveň také probíráme komplikované oblasti účetní závěrky, jakými jsou například cash flow, daňové tabulky v příloze k účetní závěrce nebo odložená daň v účetní závěrce.

Pokud dochází k významným změnách v účetní legislativě, připravujeme semináře k těmto tématům pro veřejnost s účastí externích odborníků z jednotlivých oblastí. V roce 2005 jsme zaznamenali největší zájem o seminář na téma emisní povolenky, jež jsou novým pojmem v české účetní legislativě pro účetní období začínající po 1. lednu 2005.

 

Bulletin

Pravidelně vydáváme Účetní zpravodaj, v němž komentujeme specifické účetní oblasti a informujeme o novinkách v účetní oblasti.

Z posledních témat bychom namátkou vybrali:

 • zdaňování a účtování záloh po vstupu do EU
 • vložené deriváty
 • způsob nakládání s elektroodpady a účtování
 • mezinárodní účetní standardy v české účetní legislativě
 • srovnatelné údaje v případě podnikových kombinací
 • účtování odložené daně při přecenění finančních investic, krátkodobého finančního majetku a derivátů
 • první rok účtování o odložené dani
 • novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. číslo 397/2005
 • Zároveň v tomto bulletinu zveřejňujeme odkazy na dokumenty ke stažení.

 

Vzorové dokumenty

 • Připravujeme vzorové dokumenty, které dáváme k dispozici ve formátu PDF či na vyžádání také ve formátu Word.
 • Vzorová příloha k účetní závěrce v plné verzi — plná a maximalistická verze pro velké a střední podniky
 • Vzorová příloha k účetní závěrce pro menší podniky — bez oblastí ne zcela typických pro účetnictví menších podniků, např. finanční investice, deriváty apod.
 • Kontrolní dotazník k příloze k účetní závěrce — pro kontrolu úplnosti údajů v příloze

 

Účetní poradenství

 • Připravujeme stanoviska k problematickým oblastem.
 • Poskytujeme poradenství v oblasti požadavků české účetní legislativy na účetní software.
 • Poskytujeme poradenství při zpracování účetnictví v rámci shared service centers.
 • Získáváme vyjádření Ministerstva financí.

 

Spolupráce s odbornou veřejností

 • Účast v metodickém výboru Komory auditorů České republiky.
 • Účast v pracovní skupině pro konsolidaci na Ministerstvu financí.
 • Spolupráce s Národní účetní radou.
 • Publikování v odborném tisku.

Kontakt

Martin Tesař

Martin Tesař

Partner

Martin je autorizovaným účetním znalcem ve Velké Británii (FCCA), českým licencovaným auditorem a držitelem profesní kvalifikace IFRS (DipIFR). Je členem Komory auditorů České republiky a statutárním ... více