Řešení

Přehled Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS)

Příručka Přehled Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor shrnuje klíčové informace z oblasti Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS). Vychází z anglického originálu brožury „IPSAS Summary“ vydaného holandskou kanceláří společnosti Deloitte (ke stažení na www.iasplus.com ) a je doplněna o popis základních rozdílů mezi standardy IPSAS a stávající českou legislativou v oblasti účetního výkaznictví veřejného sektoru, tedy účetních jednotek, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy nebo organizačními složkami státu.

Celý svět, zejména pak Evropská unie, jednoznačně směřují k systému, který by poskytoval relevantnější a spolehlivější informace pro řízení účetních jednotek a zároveň zvýšil transparentnost a kvalitu účetních a finančních výkazů a informací veřejných institucí pro externí uživatele. Mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor (IPSAS) jsou v současné době odbornou veřejností považovány za systém, který zmíněné nároky dostatečně zohledňuje. Vzhledem k tomu, že standardy IPSAS vycházejí do značné míry z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (ty jsou zaměřeny na komerčně orientované organizace), lze očekávat, že by jejich používání ocenili také externí uživatelé. Rostoucí význam standardů IPSAS dokládá i fakt, že Evropská unie již od roku 2005 aplikuje tento systém na finanční výkaznictví účetních jednotek, které má ve své kompetenci, a podporuje i jeho zavedení členskými státy EU.

Naše příručka poskytuje přehled aktuálního obsahu jednotlivých standardů IPSAS platných od 1. ledna 2009 a klíčových rozdílů v porovnání se současnými požadavky české účetní legislativy pro veřejný sektor.

Přehled Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS, PDF)

Přehled Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS)

Kontakt

Martin Tesař

Martin Tesař

Partner

Martin je autorizovaným účetním znalcem ve Velké Británii (FCCA), českým licencovaným auditorem a držitelem profesní kvalifikace IFRS (DipIFR). Je členem Komory auditorů České republiky a statutárním ... více