Řešení

Účetní závěrka 2017 dle české účetní legislativy

Zde naleznete vzorové výkazy a přílohy k účetní závěrce dle české účetní legislativy pro různé kategorie účetních jednotek platné pro rok 2017.

  • ÚPLNÁ verze přílohy je určena pro kategorie střední a velké podnikatelské účetní jednotky a obsahuje plný výčet požadavků dle aktuální platné legislativy: 
    Česky | Anglicky 
  • Verze přílohy MINI je určena pro kategorie střední a velké podnikatelské účetní jednotky a obsahuje pouze nejčastější uváděné informace:
    Česky | Anglicky | Německy
  • Verze přílohy MALÁ a MIKRO je určena pro kategorie malé a mikro podnikatelské účetní jednotky s povinným auditem a obsahuje pouze nejčastější uváděné informace:
    Česky | Anglicky | Německy

Zároveň zde najdete také kontrolní formuláře na informace uváděné v příloze účetní závěrky pro jednotlivé kategorie účetních jednotek.

Výkazy pro podnikatele: Česky/Anglicky/Německy