Řešení

Vzorová účetní závěrka dle IFRS schválených pro použití v EU za rok 2016

Vzorová účetní závěrka za rok 2016 slouží k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií na vykazování a zveřejňování. Tato vzorová účetní závěrka obsahuje také další údaje, jejichž zveřejňování se považuje za nejlepší užívané postupy, především pokud je zveřejňování takových údajů obsaženo i ve vysvětlujících příkladech uvedených v konkrétním standardu.

Tato publikace byla připravena pražskou pobočkou společnosti Deloitte a je určena společnostem, které připravují svou účetní závěrku v souladu s IFRS ve znění přijatém EU za účetní období končící 31. prosince 2016. Hlavní rozdíl mezi IFRS vydanými Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB ) a IFRS schválenými k použití v EU k 31. prosinci 2016 je v datu účinnosti některých úprav standardů.

Verze vzorové konsolidované účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS vydanými radou IASB za účetní období končící 31. prosince 2016 je k dispozici na www.iasplus.com.

 

Publikace obsahuje:

1. část – Přehled nových a novelizovaných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) vydaných k 31. 12. 2016

  • Přehled nových a novelizovaných IFRS přijatých Evropskou unií, které jsou závazně účinné pro rok končící 31. prosince 2016.
  • Přehled nových a novelizovaných IFRS přijatých Evropskou unií, které nejsou závazně účinné, ale jejichž dřívější použití pro rok končící 31. prosince 2016 je povoleno.
  • Přehled nových a novelizovaných IFRS vydaných Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB), ale dosud nepřijatých Evropskou unií. 

2. část – Vzorová účetní závěrka společnosti International GAAP Holdings Limited za rok končící 31. prosince 2016

Verzi této publikace v anglickém jazyce naleznete zde (PDF).

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2016 (PDF)

Kontakt

Martin Tesař

Martin Tesař

Vedoucí partner

Martin Tesař je autorizovaným účetním znalcem ve Velké Británii (FCCA), českým licencovaným auditorem a držitelem profesní kvalifikace IFRS (DipIFR). Je členem Komory auditorů České republiky a statut... více

Související články