Řešení

Vzorová účetní závěrka dle IFRS schválených pro použití v EU za rok 2014

Vzorová účetní závěrka za rok 2014 slouží k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) schválených pro použití v EU na vykazování a zveřejňování. Tato vzorová účetní závěrka obsahuje také další údaje, jejichž zveřejňování se považuje za nejlepší užívané postupy, především pokud je zveřejňování takových údajů obsaženo i ve vysvětlujících příkladech uvedených v konkrétním standardu.

Tato publikace byla připravena pražskou pobočkou společnosti Deloitte a je určena společnostem, které připravují svou účetní závěrku v souladu s IFRS schválenými pro použití v EU za účetní období končící 31. prosince 2014. Hlavní rozdíl mezi IFRS vydanými Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB ) a IFRS schválenými k použití v EU k 31. prosinci 2014 je v datu účinnosti „balíčku pěti konsolidačních standardů“, které jsou v EU účinné až pro účetní období začínající 1. ledna 2014.

Verze vzorové konsolidované účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS vydanými radou IASB za účetní období končící 31. prosince 2014 je k dispozici na www.iasplus.com.

Publikace obsahuje:

1. část – Přehled nových a novelizovaných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) schválených pro použití v EU 

  • Přehled nových a novelizovaných IFRS schválených pro použití v EU, které jsou závazně účinné pro rok končící 31. prosince 2014
  • Přehled nových a novelizovaných IFRS schválených pro použití v EU, které nejsou závazně účinné, ale jejichž dřívější použití pro rok končící 31. prosince 2014 je povoleno
  • Přehled nových a novelizovaných IFRS vydaných Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB), ale dosud neschválených pro použití v EU. 

2. část – Vzorová účetní závěrka společnosti International GAAP Holdings Limited za rok končící 31. prosince 2014

Verzi této publikace v anglickém jazyce naleznete zde.

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2014

Související články