Řešení

Vzorová účetní závěrka dle IFRS schválených pro použití v EU za rok 2022

Vzorová účetní závěrka za rok 2022 slouží k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií na vykazování a zveřejňování. Tato vzorová účetní závěrka obsahuje také další údaje, jejichž zveřejňování se považuje za nejlepší užívané postupy, především pokud je zveřejňování takových údajů obsaženo i ve vysvětlujících příkladech uvedených v konkrétním standardu.

Tato publikace byla připravena pražskou pobočkou společnosti Deloitte a je určena společnostem, které připravují svou účetní závěrku v souladu s IFRS ve znění přijatém EU za účetní období končící 31. prosince 2022.

Tato vzorová účetní závěrka nezachycuje dopad nových a novelizovaných standardů a interpretací, které nejsou závazně účinné v EU od 1. ledna 2022.

Verze vzorové konsolidované účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS v podobě vydané radou IASB za účetní období končící 31. prosince 2022 je pouze v angličtině k dispozici na www.iasplus.com.

Verzi této publikace v anglickém jazyce naleznete zde (PDF).

Vzorová účetní závěrka dle IFRS schválených pro použití v EU za rok 2022 v češtině

Kontakt

David Batal

David Batal

Vedoucí partner

David je vedoucím partnerem oddělení auditorských služeb společnosti Deloitte Česká republika. Začal pracovat u společnosti v roce 1999 poté, co dokončil studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obo... více