Řešení

Vzorová účetní závěrka dle IFRS schválených pro použití v EU za rok 2017

Vzorová účetní závěrka za rok 2017 slouží k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií na vykazování a zveřejňování. Tato vzorová účetní závěrka obsahuje také další údaje, jejichž zveřejňování se považuje za nejlepší užívané postupy, především pokud je zveřejňování takových údajů obsaženo i ve vysvětlujících příkladech uvedených v konkrétním standardu.

Tato publikace byla připravena pražskou pobočkou společnosti Deloitte a je určena společnostem, které připravují svou účetní závěrku v souladu s IFRS ve znění přijatém EU za účetní období končící 31. prosince 2017. Hlavní rozdíl mezi IFRS vydanými Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB ) a IFRS schválenými k použití v EU k 31. prosinci 2017 je v datu účinnosti některých úprav standardů.

Verze vzorové konsolidované účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS vydanými radou IASB za účetní období končící 31. prosince 2017 je k dispozici na www.iasplus.com.

Publikace obsahuje:

  • 1. část - Přehled nových a novelizovaných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) vydaných k 15. 1. 2018
    • Přehled nových a novelizovaných IFRS přijatých Evropskou unií, které jsou závazně účinné pro rok končící 31. prosince 2017
    • Přehled nových a novelizovaných IFRS přijatých Evropskou unií, které nejsou závazně účinné, ale jejichž dřívější použití pro rok končící 31. prosince 2017 je povoleno
    • přehled nových a novelizovaných IFRS vydaných Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB), ale dosud nepřijatých Evropskou unií.
  • 2. část - Vzorová účetní závěrka společnosti International GAAP Holdings Limited za rok končící 31. prosince 2017

Verzi této publikace v anglickém jazyce naleznete zde (PDF).

Vzorová účetní závěrka dle IFRS schválených pro použití v EU za rok 2017 v češtině

Kontakt

Martin Tesař

Martin Tesař

Partner

Martin je autorizovaným účetním znalcem ve Velké Británii (FCCA), českým licencovaným auditorem a držitelem profesní kvalifikace IFRS (DipIFR). Je členem Komory auditorů České republiky a statutárním ... více