Řešení

Vzorová účetní závěrka dle IFRS schválených pro použití v EU za rok 2019

Vzorová účetní závěrka za rok 2019 slouží k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií na vykazování a zveřejňování. Tato vzorová účetní závěrka obsahuje také další údaje, jejichž zveřejňování se považuje za nejlepší užívané postupy, především pokud je zveřejňování takových údajů obsaženo i ve vysvětlujících příkladech uvedených v konkrétním standardu.

Tato publikace byla připravena pražskou pobočkou společnosti Deloitte a je určena společnostem, které připravují svou účetní závěrku v souladu s IFRS ve znění přijatém EU za účetní období končící 31. prosince 2019.

Tato vzorová účetní závěrka názorně ukazuje dopad prvotní aplikace standardu IFRS 16 Leasingy na základě plně retrospektivního přístupu. Příloha 2 ilustruje prvotní aplikaci IFRS 16 na základě retrospektivního přístupu s kumulativním dopadem (tzv. cumulative catch-up approach).

Tato vzorová účetní závěrka nezachycuje dopad nových a novelizovaných standardů a interpretací, které nejsou závazně účinné v EU od 1. ledna 2019.

Verze vzorové konsolidované účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS v podobě vydané radou IASB za účetní období končící 31. prosince 2019 je pouze v angličtině k dispozici na www.iasplus.com.

Verzi této publikace v anglickém jazyce naleznete zde (PDF).

Vzorová účetní závěrka dle IFRS schválených pro použití v EU za rok 2019 v češtině

Kontakt

David Batal

David Batal

Vedoucí partner

David je vedoucím partnerem oddělení auditorských služeb společnosti Deloitte Česká republika. Začal pracovat u společnosti v roce 1999 poté, co dokončil studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obo... více