Služby

Fast close

CFO Agenda

V dnešní době se rapidně mění tržní prostředí, zvyšují se požadavky na procesy rychlého a správného rozhodování, které je založené na snadno a rychle dosažitelných informacích. Tato situace ovlivňuje mnoho společností, které mají potíže se zvyšujícími se požadavky na finanční reporting a konsolidační proces. Hlavním směrem je zlepšování a akcelerace dodávání celého konsolidačního balíčku finančních výkazů v kratším časovém intervalu po účetní závěrce (měsíční/roční). Deloitte na základě dlouholetých zkušeností vyvinul úspěšný model pro optimalizaci procesu finanční závěrky. Jeho implementace je založena na detailní analýze dat v rámci finanční závěrky a následné revize a reorganizaci všech souvisejících aktivit a procesů včetně (re)-definování klíčových rolí a odpovědností jednotlivých zaměstnanců, kteří jsou součástí procesu.

Co získá klient?

  • Rychle a bezchybně připravené finanční výkazy
  • Včasná dostupnost informací
  • Kvalitně nastavený reportingový proces
  • Efektivní využívání zdrojů

Kontakt

David Batal

David Batal

Vedoucí partner

David je vedoucím partnerem oddělení auditorských služeb společnosti Deloitte Česká republika. Začal pracovat u společnosti v roce 1999 poté, co dokončil studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obo... více