Služby

IFRS 15

IFRS 15 je nový standard na vykazování výnosů ze smluvních vztahů účetní jednotky se zákazníky účinný od 1. ledna 2018. Stanoví zásady pro vykazování informací týkajících se výše, povahy a časování výnosů. Nový standard také klade větší důraz na transparentní rozpad výnosů a relevantnost informací zveřejňovaných v příloze účetní závěrky.

IFRS 15 definuje univerzální postup pro stanovení výnosů se zákazníky (tzv. “pětistupňový model”), který se aplikuje na všechny smlouvy se zákazníky* a nahrazuje stávající standardy pro výnosy podle IFRS (zejména IAS 11 pro výnosy ze stavebních smluv a IAS 18).

Na rozdíl od předchozích standardů pro vykazován výnosů je IFRS 15 výrazně obsáhlejší a poskytuje detailnější návody a interpretace. Jako jistou „cenu za univerzalitu“ tohoto standardu lze považovat jeho nižší srozumitelnost. IFRS 15 zavádí do mezinárodního účetnictví některé nové principy a s nimi spojené pojmy, které mohou být pro běžného čtenáře na první pohled obtížně srozumitelné a uchopitelné.

Jelikož IFRS 15 vstoupil v platnost 1.1.2018, blíží se doba prvních ročních finančních závěrek, které již musí být plně v souladu s tímto novým standardem. Využijte proto našich služeb týkajících se všech oblastí spojených se problematikou rozpoznávání výnosů, resp. IFRS 15.

Jaké služby nabízíme?

 • Vyhodnocení dopadu IFRS 15 na účetní jednotku
  Posoudíme produktové portfolio a smlouvy vaší společnosti. Identifikujeme kritické oblasti z pohledu IFRS 15 (s ohledem na obor vašeho podnikání) a připravíme dopadovou analýzu na vaše finanční výkazy.
 • Revize připravenosti na IFRS 15
  Pokud již máte přechod na IFRS 15 již rozpracovaný či hotový, posoudíme vaší připravenost a identifikujeme případná slabá místa. Doporučíme vám optimální způsob jejich nápravy a připravíme pro vás metodiku a plán pro dosažení efektivní a dlouhodobě udržitelného vedení účetnictví v souladu s tímto standardem. Provedeme nezávislou křížovou kontrolu vaší připravenosti a připravíme vás na audit.
 • Školení a znalostní podpora
  Proškolíme vaše účetní specialisty a připravíme pro vás účetní metodiku na míru vaší firmě.
 • Rychlo konzultace a kontinuální podpora
  Posoudíme nové produkty, nákladové položky a smlouvy z pohledu IFRS 15. Doporučíme úpravy podmínek vašich produktů a zákaznických smluv a doporučíme vám optimální nastavení z pohledu IFRS15.

*Standard se neuplatňuje pouze na vybrané typy smluv se zákazníky, na které existuje separátní IFRS norma. Jedná se zejména o nájemní smlouvy (IFRS 16), finanční instrumenty (IFRS 9) a pojistné smlouvy (IFRS 17).

Kontakt

Petr Luft

Petr Luft

Manažer

Petr Luft je manažerem v oddělení Audit Advisory v Praze a má více než 13 let pracovních zkušeností v poradenství a projektovém řízení. Mezi jeho hlavní zaměření patří poradenství v oblasti rozpoznává... více

David Batal

David Batal

Vedoucí partner

David je vedoucím partnerem oddělení auditorských služeb společnosti Deloitte Česká republika. Začal pracovat u společnosti v roce 1999 poté, co dokončil studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obo... více