Nový nástroj Deloitte dLease vypočítá adjustment za vás

Nástroje

Zvládáte výpočty dle standardu IFRS 16 - Leasingy?

Komplexní a na trhu zavedený nástroj Deloitte dLease vypočítá dopad leasingových smluv za vás

Mezinárodní účetní standard IFRS 16 je v platnosti od 1. ledna 2019. Tento standard významně změnil způsob účtování leasingových i ostatních nájemních smluv ve firmách, v nichž bylo v návaznosti na standard potřebné upravit účetní systémy a procesy týkající se účtování o leasingu. Společnost Deloitte v České republice vyvinula nástroj, který společnostem umožňuje počítat dopady na výkazy přesně dle požadavků standardu IFRS 16 a zároveň udržovat procesy účtování o leasingu přehledně a bez komplikací v rámci jediné platformy. Ať jste společností, která přechází na IFRS, nebo máte současně nevyhovující řešení pro úpravu IFRS 16, je pro vás nástroj dLease správnou volbou.

dLease: Klíčové funkce pro vykazování v souladu se standardem

Na trhu se v současné době objevuje hned několik řešení, která si kladou za cíl pomáhat s vykazováním pronajatého majetku. Často jsou založeny na excelové tabulce se všemi jejími výhodami i omezeními.

Nástroj dLease spojuje zkušenosti Deloitte z účetnictví a nadšení pro nové technologie – je chytrý, rychlý a uživatelsky přívětivý.

Nástroj Deloitte dLease nabízí veškeré klíčové funkce pro vykázání nájmů v souladu se standardem IFRS 16 a řadu dalších konkurenčních výhod, které z něj činí skutečně komplexního pomocníka. Nástroj je vyvíjen v Deloitte Česká republika, i proto je plně lokalizován v češtině i angličtině s následnou uživatelskou podporou v obou jazycích.

8 základních funkcí, které dLease umí

 1. Umožňuje efektivní správu uživatelů s různě definovanými rolemi a možnost vytvářet více entit v rámci stejného prostředí.
 2. Obsahuje funkci hromadného importu z excelové šablony přímo do dLease.
 3. Vypočítá většinu variant smluv spadajících do rozsahu IFRS 16, zahrnující např. různé platební frekvence či období bezplatného nájemného, opce na rozšíření, ukončení nebo nákup, smlouvy závislé na vývoji sazeb nebo indexů, smlouvy v různých měnách apod.
 4. Smlouvy mohou být v dLease dále upravovány nebo přehodnocovány v souladu s pravidly IFRS 16 výběrem vhodného scénáře. Nástroj dLease vede uživatele k zadávání pouze relevantních informací potřebných pro každou úpravu či přehodnocení.
 5. Nabízí intuitivní, jednoduché a uživatelsky příjemné pracovní prostředí.
 6. Poskytuje standardizované přehledy se všemi relevantními údaji pro účtování a vykazování dle IFRS. Report je možné vygenerovat dle jednotlivých smluv, což usnadňuje jeho ověřování v rámci auditu.
 7. Slouží také jako plánovací a simulační nástroj, který umožňuje kalkulovat dopady na finanční výkazy, resp. finanční ukazatele, jako je zadlužení, rentabilita aktiv atd.
 8. Podporuje všechny tři metody přechodu navrhované standardem IFRS 16.

Nástrojem dLease to ale nekončí, rádi vám pomůžeme také s dalšími oblastmi, konkrétně:

 • Podpora při identifikaci a klasifikaci smluv, tedy zda smlouva spadá do rozsahu IFRS 16
 • Ověření smluvních údajů v registru databáze smluv 
 • Ověření dat nájemních smluv
 • Podpora při stanovení diskontní sazby 
 • Revize účetní směrnice a dopadů IFRS 16 na účetní závěrky
 • Analýza potřebných úprav procesů a systému vnitřní kontroly
 • Školení zaměstnanců na IFRS 16

Největší nástrahy standardu IFRS 16, který řeší vykazování pronajatého majetku

Od 1. ledna 2019 platí standard IFRS 16, který výrazně změnil způsob účtování o pronajatém majetku na straně nájemců. Pro firmy to nyní znamená náročnější práci s daty, nutnost stanovit, které jejich smlouvy spadají do rozsahu IFRS 16, ale třeba i školení zaměstnanců. S jakými úskalími se nájemci v souvislosti s novým standardem nejčastěji potýkají? A existuje možnost, jak si celý účetní proces usnadnit? 

Zjistěte více

Kontaktujte nás

Juraj Gyen

Juraj Gyen

Senior manažer

Juraj Gyen je senior manažerem v oddělení auditu společnosti Deloitte v České republice. Má více než deset let zkušeností s poskytováním auditních a poradenských služeb klientům v celé řadě odvětví. V... více

Tomáš Kachlík

Tomáš Kachlík

Senior manažer

Tomáš Kachlík pracuje jako senior manažer v oddělení auditních a účetně poradenských služeb společnosti Deloitte v České Republice. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, francouzského post-m... více