Služby

IFRS 9

Finanční nástroje

IFRS 9 zásadně změní klasifikaci a ocenění finančních aktiv a zavedou novou metodiku snížení hodnoty.

Přijetí standardu je povinné od 1. ledna 2018 pro všechny subjekty, které připravují účetní závěrku podle IFRS nebo přijmou účetnictví podle IFRS bez ohledu na to, do jaké míry účetní jednotka drží finanční nástroje.

Nový standard se většinou týká úvěrových institucí a finančních podniků, které mají významný finanční majetek (půjčky, cenné papíry, podílové listy apod.), který vznikl v rámci jejich běžné obchodní činnosti. Kromě toho jsou ovlivněny také všechny subjekty, které mají v jejich účetní závěrce pohledávky, cenné papíry nebo jiné finanční aktiva nebo závazky, neboť tyto položky jsou také kvalifikovány jako finanční nástroje a v důsledku toho se na tyto subjekty vztahuje nová metodika znehodnocení a klasifikace zavedená v IFRS 9.

Jaké služby nabízíme:

  • IFRS 9 workshop
  • IFRS 9 analýza dopadu na procesy a účetní závěrku
  • IFRS 9 simulace snížené hodnoty (metodika výpočtu a zaúčtování)
  • Software pro výpočet snížené hodnoty FINEVARE
  • Vývoj PD (Probability of Default) a LGD (Loss Given Default) modelů na míru vaší společnosti

Kontakt

David Jurčík

David Jurčík

Ředitel

David Jurčík je ředitelem v oddělení kapitálových trhů v Praze a má dvacetiletou pracovní zkušenost s bankovním sektorem. Mezi jeho hlavní zaměření patří vývoj a validace ratingových modelů a rizikový... více

David Batal

David Batal

Vedoucí partner

David je vedoucím partnerem oddělení auditorských služeb společnosti Deloitte Česká republika. Začal pracovat u společnosti v roce 1999 poté, co dokončil studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obo... více