Řešení

Interní audit

Spolehlivá business intelligence pro vedení firem

Tlak na nákladové úspory a vypjaté sestavování finančního rozpočtu zná z praxe každý finanční ředitel či interní auditor. Bez ohledu na to, zda je z veřejného sektoru nebo z komerční sféry. Konkurenční tlaky zároveň nutí společnosti nabízet novější a lepší produkty a uvádět je co nejrychleji na trh. Požadavky zákazníků stále rostou, zákazníci jsou méně loajální a zároveň chtějí rychlejší přístup k nabízeným produktům a službám.

Chcete zřídit funkci interního auditu, nebo rozšířit stávající interní audit tak, aby více přispěl ke zvýšení hodnoty vaší společnosti?

Chcete mít snadno dosažitelnou specializovanou podporu zaštiťující to, co sami pokrýt nemůžete?

Nebo chcete porovnat funkci vašeho interního auditu s nejlepšími v daném odvětví?

 

Jsme připraveni nabídnout individuální přístup k vaší společnosti, abychom naplnili tyto a další potřeby.

Pomůžeme Vám

Identifikace a určení priorit klíčových oblastí potenciálních rizik a příležitostí

Hodnocení strategických rizik – Ve spolupráci s klíčovými orgány vaší společnosti, jako jsou dozorčí rada, představenstvo a vedení společnosti vám pomůžeme s včasnou identifikací a stanovením priorit klíčových oblastí potenciálních rizik a příležitostí vašeho podnikání.

 

Vytvoření plánu interního auditu

Plánování interního auditu – Pomůžeme vám vytvořit nový plán interního auditu, na základě analýzy rizik.

 

Prověrka stávajícího interního auditu

Benchmarkový přehled – Jsme připraveni vyhodnotit funkci vašeho existujícího interního auditu včetně infrastruktury, kvalifikace a výkonnosti vašich zaměstnanců vzhledem k cílům vašeho podnikání a provést srovnání s osvědčenými postupy a standardy.

 

Rozšíření záběru interního auditu, zlepšení kvality a fungování procesů

Můžeme vám pomoci rozšířit záběr činností, zlepšit kvalitu a fungování procesů s ohledem na náklady, a to buď komplexní službou Deloitte anebo jen částečně dle vašich požadavků. Partnerství s námi vám zajistí všechny potřebné zdroje, a to vše pod vašim vedením. Pokud využijete našich komplexních služeb v oblasti interního auditu, budete mít samozřejmě roli strategického dohledu nad naší každodenní prací.

Co-sourcing interního auditu

Poskytujeme dlouhodobý a komplexní co-sourcing interního auditu dle auditního plánu. Rovněž jsme připraveni vám poskytnou naše odborníky pouze pro specifické oblasti, např.:

 

IT audit

 • Posouzení IS/IT prostředí dle specifických požadavků klienta, zjištění nedostatků a návrh opatření k jejich nápravě dle aplikovatelných standardů.
 • Realizace auditu dle interní metodiky společnosti Deloitte či klienta s ohledem na aplikovatelné mezi- národní standardy, např. COBIT, ISO/IEC 27000, ISO/ IEC 20000 s možnou spoluprací s oddělením interního auditu klienta.

 

Oblast dotací a veřejných zakázek

 • Prověrka zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Jsme také schopni vám poskytnout související právní poradenství ve spolupráci s kolegy z Ambruz & Dark Deloitte Legal.
 • Interní audit čerpání dotací.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Posouzení organizace BOZP, směrnic, školení, monito- rování výsledků interních i externích kontrol a prově- rek ze strany vedení organizace.

Přínosy pro vás

Objektivní a nezávislý názor
Získáte objektivní a nezávislý názor, zda-li vaše současné aktivity pro řízení rizik fungují v souladu s osvědčenými postupy.

Ujištění
Ujištění, že váš interní audit funguje efektivně a výkonně v souladu s osvědčenými postupy s výsledným zdokonalením funkce interního auditu.

Zvýšení výkonnosti a efektivity
Zvýšení výkonnosti a efektivity procesu interního auditu včetně jeho rozsahu, zdrojů a reportování.

Vyšší flexibilita
Vyšší flexibilita v získávání zdrojů, přístupu ke specializovaným profesionálům dle vašich aktuálních potřeb a zefektivnění funkce interního auditu.

Reference

Veřejný sektor

 • Ministerstvo financí: Auditní orgán – audity operací 
 • Univerzity: Technická univerzita Liberec, Univerzita Pardubice,  Západočeská univerzita v Plzni

 

Soukromý sector - audity dotací   

 • OP LZZ: ComGate CallExpert, s.r.o., Daikin Industries Czech Republic s.r.o., ELK a.s., Precision Castparts CZ s.r.o., Vápenka Čertovy schody a.s., Visteon – Autopal, s.r.o.
 • Výzkum a vývoj: Honeywell International s.r.o., Honeywell, spol. s r.o., IBM Česká republika, spol. s r.o.
 • Filmová produkce: Media Pro Pictures s.r.o. (NOVA), DAWSON production, s.r.o.

 

Audit shody

 • Contract risk compliance audity pro EKO-KOM, a.s.  

 

Soukromý sector – interní audit

 • NET4GAS, s.r.o.
 • MERO a.s.

Kontakty

David Batal

David Batal

Vedoucí partner

David je vedoucím partnerem oddělení auditorských služeb společnosti Deloitte Česká republika. Začal pracovat u společnosti v roce 1999 poté, co dokončil studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obo... více