Služby

Poradenské služby v oblasti udržitelného rozvoje

Naším cílem je pomáhat klientům řešit otázku trvalé udržitelnosti prostřednictvím analýz, nastavení strategického směřování či pomocí nefinančního výkaznictví. Naši odborníci spolupracují napříč firmami i obory a propojují tak služby orientované na řízení rizik s auditními, daňovými a poradenskými službami či finančním poradenstvím. Cílem tohoto snažení je pomáhat klientům v přechodu na modely a postupy udržitelného podnikání, které zajistí dlouhodobý růst obratu i zisku.

Náš přístup

Přístup Deloitte vychází z hloubkových analytických metod i vlastních nástrojů a soustřeďuje se na uplatnění inovativních a nových podnikatelských modelů v rámci níže uvedených devíti hlavních oblastí služeb. Jednotlivé oblasti služeb vycházejí z:

  • detailní znalosti jednotlivých odvětví a sektorů
  • podrobných technických znalostí
  • širokého spektra metod a kompetencí prověřených časem
  • investování do řady iniciativ zaměřených na stanovování standardů a výkaznictví s cílem zvýšení transparentnosti

Rovněž jsme vyvinuli vlastní metodiku, která nám umožňuje měřit a zobrazovat dopad podniků na okolí a úzce spolupracujeme s Mezinárodní radou pro integrované výkaznictví (International Integrated Reporting Council - IIRC).

Našim klientům poskytujeme následující služby:

Společnost Deloitte Advisory, s.r.o., je členem organizace United Nations Global Compact – Česká republika, která koordinuje společensky odpovědné aktivity v 85 zemích světa.

Kontakt

Lenka Neuvirtová

Lenka Neuvirtová

Ředitelka

Lenka Neuvirtová je ředitelkou v oddělení auditu společnosti Deloitte Česká republika, kde vede tým zaměřený na auditní poradenství a současně je leaderem pro poradenské služby v oblast udržitelného r... více

Fatima Araluce

Fatima Araluce

Manažerka

Fatima Araluce má více než 15 let zkušeností v oblasti podnikové komunikace na mezinárodních trzích. Zaměřuje se především na oblast veřejných záležitostí a reputace, udržitelnosti a strategických par... více

Související články