Účetní závěrka 2020 dle české účetní legislativy

Řešení

Účetní závěrka 2021 dle české účetní legislativy

Zde naleznete vzorové výkazy a přílohy k účetní závěrce dle české účetní legislativy pro různé kategorie účetních jednotek platné pro rok 2021.

Výkazy pro podnikatele: Česky/English/Deutsch

Přílohy:

  • ÚPLNÁ verze přílohy je určena pro kategorie střední a velké podnikatelské účetní jednotky a obsahuje plný výčet požadavků dle aktuální platné legislativy: 
    Česky | English 
  • Verze přílohy MINI je určena pro kategorie střední a velké podnikatelské účetní jednotky a obsahuje pouze nejčastější uváděné informace:
    Česky | English | Deutsch
  • Verze přílohy MALÁ a MIKRO je určena pro kategorie malé a mikro podnikatelské účetní jednotky s povinným auditem a obsahuje pouze nejčastější uváděné informace:
    Česky | English | Deutsch

Zároveň zde najdete také kontrolní formuláře na informace uváděné v příloze účetní závěrky pro jednotlivé kategorie účetních jednotek.

Kontakt

David Batal

David Batal

Vedoucí partner

David je vedoucím partnerem oddělení auditorských služeb společnosti Deloitte Česká republika. Začal pracovat u společnosti v roce 1999 poté, co dokončil studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obo... více