Řešení

Co je to audit?

Audit je velmi složitý proces a význam auditorů jako zásadního článku v řetězci finančního výkaznictví nebyl nikdy zásadnější a jejich působení v roli důvěryhodných poradců oceňovanější. Globální síť odborníků v oblasti auditu a řízení podnikatelských rizik z členských firem skupiny Deloitte poskytuje řadu auditních a poradenských služeb a pomáhá klientům dosahovat podnikatelských cílů, řídit rizika a zlepšovat obchodní výsledky – a to všude na světě.

Díky využití nejmodernějších nástrojů mohou auditní odborníci členských firem skupiny Deloitte poskytovat auditní služby ve vysoké kvalitě a na špičkové úrovni, kterou značka Deloitte sama o sobě vyjadřuje a kterou od ní očekává odborná finanční i široká laická veřejnost.

Provádění vysoce kvalitního auditu a udržování důvěry veřejnosti

V rámci celosvětové sítě členských firem Deloitte jsme vyvinuli efektivní auditní nástroje, zdroje a postupy, které našim odborníkům poskytují vše potřebné, aby mohli nabízet vysoce kvalitní auditní služby. Při poskytování těchto služeb dodržujeme nejvyšší standardy nezávislosti, profesionální objektivity a technické vyspělosti.

Náš mezinárodní přístup k auditu se používá soustavně po celém světě, zároveň nám však umožňuje pružně reagovat na jedinečné podmínky a komplexní požadavky našich klientů. Náš auditní přístup se zaměřuje na zevrubné pochopení problémů našich klientů v oblasti byznysu a řízení. Spojuje v sobě důkladné posouzení rizik, diagnostické procesy, auditní testovací postupy i průběžné hodnocení výsledků služeb poskytovaných našim klientům.