Služby

Zajištění kvality auditu. Zdokonalování technologie

Inovace

Audit a kvalita auditu mají v dnešní době, kdy se podniky dále rozvíjejí, zásadní význam. Nese v sobě neustálou inovaci, pracuje s agilním auditním přístupem a opírá se o metodiky a pracovní postupy zohledňující rizika.

S narůstajícím rozvojem metod k zajištění kvality auditu si společnost Deloitte udržuje náskok tak, že v rámci každého auditu uplatňuje moderní technologie. Do auditu zařazujeme technologie transformující tržní prostředí, jako například cloud, automatizaci procesů, datovou vizualizaci a kognitivní analytiku.

Ovšem tím to nekončí. Audit společnosti Deloitte využívá naši nejvýznamnější devizu, kterou jsou dovednosti a odbornost našich zaměstnanců. Naši zkušení auditoři zajišťují naší společnosti přední pozici nejen kvalitou auditu, ale i využíváním datových odborníků a zdrojů pro danou oblast. Díky tomuto propojení jsou naše auditní týmy schopny lépe vyvozovat poznatky na základě dat získaných z naší technologie i dat od klienta a na jejich základě odhalovat a popisovat obchodní záležitosti, které má klient vzít v úvahu.

Kontakt

Michal Černý

Michal Černý

Ředitel

Michal Černý je ředitelem v oddělení auditu ve společnosti Deloitte Česká Republika. Má již parnáct let zkušeností s auditorskou činností, ve společnosti Deloitte začal pracovat v roce 2003. Je členem... více